Южната
морска врата
на Поднебесната

От редактора

Младите - утрешният ден на нацията

Плодоносният септември, дойде и със стартовете на училища, висши учебни заведения и различни школи. От тази закономерност не направи изключение и Централната партийна школа в Китай, където бе открит зимният семестър на групата за подготовка на млади кадри. По традиция на церемонията в началото на учебната година присъства и генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин. Пред участниците - представители на над стомилионната младежка организация на Компартията - Си Дзинпин изнесе слово, един пламенен призив за „осъществяване китайската мечта за велико национално възраждане". Не случайно генералният секретар на ЦК на ККП се спря и на предстоящата 100-годишнина на Нов Китай, която ще бъде отбелязана през 2049 г. Именно на сегашната млада генерация се пада честта и огромната отговорност за триумфално завършване на първото столетие на КНР, от която ни делят три десетилетия. В своята реч Си Дзинпин ясно посочи, че в бъдеще „китайското развитие ще бъде изправено пред различни рискове и предизвикателства" и то в различни сфери на живота, факт, който изисква борбен дух, всеотдайност и усъвършенстване на уменията и подготовката на младите хора. Китайският партиен и държавен лидер ясно изтъкна пред младежката аудитория, че на фона на усложняващата се международна обстановка, Китай е длъжен да опази своята стабилност и темпово развитие, като използва новаторски стратегически и тактически приоми, да прилага решения, които ще гарантират осъществяването на Китайската мечта.

Петър Герасимов

Pressgroup DnesСофия, 1301, ул. „Позитано“ 20, тел.: +3592 944 1026, +359 87 830 9893, Имейл: kitai.dnes@abv.bg, Уебсайт: www.kitajdnes.com • ИЗДАТЕЛ: Проф. Светлана ШАРЕНКОВА - Управител на РА Евромедия ООД, тел.: +3592 943 4664 • РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ: Председател: проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ, тел.: + 3592 944 1020 • РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: Главен редактор: Петър ГЕРАСИМОВ; Отговорен секретар: Бони НЕМСКИ; Редактори: Любомир МИХАЙЛОВ, Красимира ИВАНОВА; Репортер: Галина ТОНЕВА; Предпечат: Мая ПЕТРОВА • РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: тел. +3592 944 1026 • РЕКЛАМА: тел.: +3592 944 1026, kitai.dnes@abv.bg • Рекламите и обявите се заплащат авансово по банкова сметка или в брой • БАНКОВА СМЕТКА: Райфайзенбанк АД, София, ул. Н. Гогол 18-20, IBAN: BG39RZBB91551060382418, Банков код BIC RZBBBGSF, РА Евромедия ООД • СЧЕТОВОДСТВО, КАСА: тел.:+3592 944 1026 • ПЕЧАТ: Алианс Медиапринт • Използвани са материали на агенция „СИНХУА “ и CRI.
           ©2019 Китай днес