Фермер използва дрон
за разпръскване
на хербициди
в село Чаогуан,
провинция Хъбей

От редактора

Два форума по пътя към китайската мечта

През март завършиха двете сесии на китайския парламент (ОСНП) и на Политическия консултативен орган( КНПКС), на които се появи още по-подробна пътна карта за постигане на китайската мечта за национално обновление. В тази юбилейна за КНР година двата форума дадоха ясна преценка за развитието на огромната страна и излъчиха очевидни сигнали за увереност, сигурност и упорита работа. Миналата 2019 -та китайската икономика, втората по големина в света, нарасна с 6,6% до над 90 трилиона юана (13,4 трилиона щатски долара). Целта за растеж за 2019 г. беше определена на 6-6,5%, което показва, че дългосрочната тенденция към нарастване на икономиката не се е променила. Както изтъкна ръководителят на КНР в речите си пред двете сесии, постигнатите успехи в основата си са плод на упоритостта, трудолюбието и решимостта на китайския народ. Председателят Си Дзинпин, в своите речи пред двата форума изложи приоритетите през настоящата 2019-та: още по - активни мерки за опазването на околната среда, решителни усилия за борба с бедността, съживяване на селските райони, стимулиране на иновациите и бизнеса. Това са въпроси, които са от основно значение не само за Китай, но и за други развиващи се страни имащи общо желание за ускоряване на модернизацията.

Петър Герасимов

Pressgroup DnesСофия, 1301, ул. „Позитано“ 20, тел.: +3592 944 1026, +359 87 830 9893, Имейл: kitai.dnes@abv.bg, Уебсайт: www.kitajdnes.com • ИЗДАТЕЛ: Проф. Светлана ШАРЕНКОВА - Управител на РА Евромедия ООД, тел.: +3592 943 4664 • РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ: Председател: проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ, тел.: + 3592 944 1020 • РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: Главен редактор: Петър ГЕРАСИМОВ; Отговорен секретар: Бони НЕМСКИ; Редактори: Любомир МИХАЙЛОВ, Красимира ИВАНОВА; Репортер: Галина ТОНЕВА; Предпечат: Мая ПЕТРОВА • РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: тел. +3592 944 1026 • РЕКЛАМА: тел.: +3592 944 1026, kitai.dnes@abv.bg • Рекламите и обявите се заплащат авансово по банкова сметка или в брой • БАНКОВА СМЕТКА: Райфайзенбанк АД, София, ул. Н. Гогол 18-20, IBAN: BG39RZBB91551060382418, Банков код BIC RZBBBGSF, РА Евромедия ООД • СЧЕТОВОДСТВО, КАСА: тел.:+3592 944 1026 • ПЕЧАТ: Алианс Медиапринт • Използвани са материали на агенция „СИНХУА “ и CRI.
           ©2019 Китай днес