От редактора

Туризмът - магистрала за човешко общуване

Когато говорим за човешки права и свободи, неминуемо стигаме и до правото на пътуване и общение - т.е. до това, което наричаме просто туризъм. А този сектор от обществения живот на Китай е достигнал - както много други - до впечатляващи мащаби и рекорди Да вземем само няколко цифри от продължаващия в момента Пролетен празник - тържественото отбелязване на Китайската нова година по традиционния лунен календар. Според предварителни оценки на експерти от транспорта, в страната и извън нея ще бъдат извършени около три милиарда пътувания. За празничните три седмици стотици и стотици милиони китайци ще поемат по познати и нови маршрути - в различни краища на Поднебесната и по всички краища на света. Според прогнози на въздушнотранспортната компания Airbnb за Пролетния празник туристи ще пътуват до 111 държави и региони. Между тях за Япония, Тайланд, Нова Зеландия, Австралия САЩ и др. Какъв по-чудесен начин да се видят нови далечни и интересни места, да се осъществят срещи и разговори с нови познати, да се открият нови приятели! Несъмнено, туризмът е една широка, безкрайно дълга магистрала на човешкото общуване и по нея се отправят жителите на огромната азиатска държава - представители на новото общество на социализма с китайска характеристика, на една страна разполагаща вече не само с достатъчни средства за индивидуален туризъм, но и свързана с основни аспекти на съвременното разбиране за човешки права и свободи.

Петър Герасимов

Забележителности

Здраве от изтока

Pressgroup DnesСофия, 1301, ул. „Позитано“ 20, тел.: +3592 944 1026, +359 87 830 9893, Имейл: kitai.dnes@abv.bg, Уебсайт: www.kitajdnes.com • ИЗДАТЕЛ: Проф. Светлана ШАРЕНКОВА - Управител на РА Евромедия ООД, тел.: +3592 943 4664 • РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ: Председател: проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ, тел.: + 3592 944 1020 • РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: Главен редактор: Петър ГЕРАСИМОВ; Отговорен секретар: Бони НЕМСКИ; Редактори: Любомир МИХАЙЛОВ, Красимира ИВАНОВА; Репортер: Галина ТОНЕВА; Предпечат: Мая ПЕТРОВА • РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: тел. +3592 944 1026 • РЕКЛАМА: тел.: +3592 944 1026, kitai.dnes@abv.bg • Рекламите и обявите се заплащат авансово по банкова сметка или в брой • БАНКОВА СМЕТКА: Райфайзенбанк АД, София, ул. Н. Гогол 18-20, IBAN: BG39RZBB91551060382418, Банков код BIC RZBBBGSF, РА Евромедия ООД • СЧЕТОВОДСТВО, КАСА: тел.:+3592 944 1026 • ПЕЧАТ: Алианс Медиапринт • Използвани са материали на агенция „СИНХУА “ и CRI.
           ©2019 Китай днес