Аспирант на
Северозападния политехнически
университет преподава физика
на учениците от Гуанси-джуанския
автономен регион

От редактора

Още по-добра икономика през 2020

Напоследък в духа на позабравената Студена война и под свирката на САЩ, на Запад се завъртат медийни прокоби, че икономиката на КНР проявявала признаци на нестабилност, главно поради търговската война, инициирана от официален Вашингтон. В пълно противоречие с това са последните изявления на китайски лидери. Така например, членът на Политбюро на ЦК на ККП и вицепремиер Хан Джън, преди дни, в беседа с известния американски икономист и главен изпълнителен директор на корпорацията „Ексон Мобил" Дарън Уудс, изтъкна, че "дългосрочната тенденция за подобряване на китайската икономика остава непроменена, а перспективите за развитието ѝ са големи". Вицепремиерът не бе голословен и заяви, че КНР ще предложи на чуждестранните предприятия повече пространство на пазара за инвестициите, ще продължава активно да подкрепя процесите на глобализация и ще продължи да съдейства за създаването на пазарна, законова и международна бизнес среда и улесняването на чуждестранните инвестиции. От своя страна Дарън Уудс е посочил, че китайската икономика е „постигнала големи успехи и има широко пространството за бъдещото си развитие". Световно известната американска корпорация, ръководена от него е уверена, че ще инвестира в Китай и ще задълбочава дългосрочното сътрудничество. Диалогът Джън - Уудс показва категорично, че линията поета от Китай към развитието на мултилатерална икономика и стремежът към споделен просперитет са фактори, които гарантират както бъдещият напредък на огромната азиатска страна, така и шансовете на света към едно по-сигурно и добро утре.

Петър Герасимов

Pressgroup DnesСофия, 1301, ул. „Позитано“ 20, тел.: +3592 944 1026, +359 87 830 9893, Имейл: kitai.dnes@abv.bg, Уебсайт: www.kitajdnes.com • ИЗДАТЕЛ: Проф. Светлана ШАРЕНКОВА - Управител на РА Евромедия ООД, тел.: +3592 943 4664 • РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ: Председател: проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ, тел.: + 3592 944 1020 • РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: Главен редактор: Петър ГЕРАСИМОВ; Отговорен секретар: Бони НЕМСКИ; Редактори: Любомир МИХАЙЛОВ, Красимира ИВАНОВА; Репортер: Галина ТОНЕВА; Предпечат: Мая ПЕТРОВА • РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: тел. +3592 944 1026 • РЕКЛАМА: тел.: +3592 944 1026, kitai.dnes@abv.bg • Рекламите и обявите се заплащат авансово по банкова сметка или в брой • БАНКОВА СМЕТКА: Райфайзенбанк АД, София, ул. Н. Гогол 18-20, IBAN: BG39RZBB91551060382418, Банков код BIC RZBBBGSF, РА Евромедия ООД • СЧЕТОВОДСТВО, КАСА: тел.:+3592 944 1026 • ПЕЧАТ: Алианс Медиапринт • Използвани са материали на агенция „СИНХУА “ и CRI.
           ©2019 Китай днес