Десетгодишната селска война и династията Сун

В резултат на почти десетгодишната селска война (874-883) загиват много феодали и висши чиновници. Същевременно, броят на независимите селяни отново се увеличава. По този начин краят на династия Тан е предопределен от мощното селско движение. Императорите от тази династия управляват още известно време след кървавото потушаване на въстанието. Но властта им вече не се простира над цял Китай. На север, в началото на 10-и век възниква голяма варварска държава на съюза на племената кидани, завоювали Манджурия, част от Монголия и част от Северен Китай. Столица на новата държава става град Яндзин, впоследствие известен като Пекин или Бейджин. В 907 г. епохата на управление на династия Тан завършва. Китай навлиза в период на пълна феодална раздробеност. Едва в 960 г. отново става обединението на Китай под властта на династия Сун. Династия Сун е една от най-значимите китайски династии, управлявала от 960 до 1279 г. Тя успява да обедини по-голямата част от страната, слагайки край на периода на Петте династии и десетте царства и пада под ударите на монголите, които основават династията Юен. Управлението на Сун се разделя на два периода - Северна Сун (960 - 1127) и Южна Сун (1127 - 1279), свързани със завладяването на редица северни територии от джурченската държава Дзин и преместване на столицата южно от река Яндзъ в Ханджоу. През цялото си управление сунските императори са принудени да водят борба за съществуване с варварските империи на джурчените Дзин и на киданите Ляо, а в края на династията и с монголите. Във вътрешен план историята на Сун е белязана от постоянни селски въстания, независимо от които, икономиката на страната се подобрява значително, а населението се увеличава двойно. В областта на културата и науката управлението на тази династия често се сравнява с европейското Просвещение, тъй като владетелите й покровителстват различните религии и изкуства. По това време творят едни от най-прочутите китайски философи, положили основите на неоконфуцианството. В страната са осъществени редица реформи на държавния апарат с оглед неговата ефективност, реформирана е армията, създаден е силен морски флот, въведена е за първи път в света употребата на книжни пари. През 960 г. командващият императорската гвардия на династията Късна Джоу - Джао Куанин (Тайдзу), бил изпратен от главния министър Фан Джъ срещу малката държавица Северна Хан и подкрепящите я кидани. В град Чънцяо обаче, войниците му го обявили изненадващо за император, настоявайки да поеме управлението на страната. Когато новината стигнала до столицата на Късната Джоу - Биендзин (днешен Кайфън в провинция Хънан), заместниците на Джао Куанин, Шъ Шоусин и Уан Шънци също го признали за законен император, а по-късно към тях се присъединил и главният министър Фан Джъ. Малолетният император на Късната Джоу бил принуден да се оттегли от престола, а единствената съпротива дошла от висшия сановник Хан Тун, който обаче скоро умрял и бил погребан с големи почести от новия владетел. Когато пристигнал в столицата Джао Куанин дал нареждане на войниците си да не грабят и унищожават нищо, а верните му генерали Мужун Йенджао и Хан Лункун се справили с провинциалните командири Ли Юн и Ли Чундзин, противопоставящи се на династичната смяна. Като награда, генералите, лоялни на новия владетел били назначени за командири на императорската гвардия в столицата, но скоро били изпратени в провинцията и Джао Куанин сам застанал начело на гвардията си. С утвърждаването на властта на Джао Куанин (Тайдзу) обаче, пред новия владетел стояла далеч по-трудната задача за обединение на разпокъсаната страна. По времето, когато седнал на престола, северната част на днешната провинция Шанси била под властта на династията Северна Хан, а югът бил разделен между т. нар. Десет царства. По съвет на брат си Джао Пу и съветника Джан Юндъ, императорът започнал серия от походи за обединение, тръгвайки от юг на север. Първата държава, която била унищожена през 963 г. била малката и отслабена Нанпин (Дзинан) в басейна на река Яндзъ. През 965 г. паднала Шу, Северната Хан била завладяна в 970 г., а през 975 г. в пределите на сунската империя била включена и Южната Тан. Паралелно с обединителните походи, Тайдзу продължил да осъществява реформи, насочени към засилване на централната власт и отслабване на провинциалните военни губернатори, представляващи огромна заплаха за императорската власт още от времето на династията Тан. За тази цел префектурите и окръзите били поставени под прекия контрол на централното правителство, префектите (джъджоу) били сменяни на всеки три години, а надзор върху дейността им упражнявали т. нар. контрольори (туънпан), които докладвали директно в двора.Данъците също били изпращани направо в столицата от специален чиновник (джуанюншъ), наказателният закон се упражнявал от централното правителство, а елитните военни части били разположени около столицата. След сключването на Договора от Чанюен с империята Ляо на север, сунското правителство изпитало период на военно облекчение. Вместо обаче да започне прилагането на така необходимите след продължителния период на военни конфликти икономически реформи, император Джъндзун се отдал на скъпи и пищни държавни ритуали, посветени на отделните религии. През 1022 г. Джъндзун починал и на престола седнал малолетният му син Джао Джън (Жъндзун), от чието име през следващите 12 години реалната власт като регент упражнявала майка му - вдовстватаща императрица Лиу, подпомагана от фаворитите си Лю Идзиен и Йен Шу. Реформите на Уан Аншъ През 1063 г. император Жъндзун бил наследен от Джао Шу (Индзун). Новият владетел се разболял и в 1067 г. умрял, а на трона се възкачил синът му Джао Суо (Шъндзун). Първоначално младият император настоял Фу Би да му стане съветник, но старият чиновник отказал. Тогава група бюрократи около Уан Аншъ успели да спечелят доверието на императора и да започват прилагането на редица важни реформи, чиято цел била да се разрешат финансовите и военни проблеми на държавата. Първата серия от мерки целяла да се увеличат държавните приходи и да се намали икономическата мощ на търговците, често манипулиращи цените. В опит да балансира търсенето и предлагането на важни стоки, Уан Аншъ назначил т. нар. транспортни агенти (фаюншъ), които следели за прилагането на специална система за доставки (дзюншуфа), предвиждаща доставка на стоки за столицата, съобразно реалното търсене. Разходите се контролирали като се купували най-евтините и се складирали по-скъпите стоки. Пазарните цени също били обект на контрол от т. нар. пазарни бюра (шъисъ) чрез специални тарифи (шъифа). Търговците трябвало да плащат данък върху оборота, вместо за услугите и стоките, които предлагали. Втората серия мерки трябвало да консолидира земеделското производство и да предотврати увеличаване броя на обезземленото селско население. Държавата контролирала цената на зърното не чрез укази, а чрез покупко-продажба. В държавните академии и университети били назначени нови преподаватели, в столицата били отворени нови училища, в които се преподавали бойни изкуства, право и медицина. Всички тези реформи като цяло усилили централната власт и осигурили нормално функциониране на империята. Нови селски бунтове През 1085 г. император Шъндзун починал и престола наследил малолетният му син Джао Сю (Джъдзун), от чието име като регент действала вдовстващата императрица Гао, подпомагана от двама министри - Съма Гуан и ЛюГ унджу. Под тяхно ръководство всички реформи, предприети от покойния император, били отменени, което получило в историята името „Отмяната Юенйоу“ , без да се вземат предвид ползите, които те донесли за управлението. Със смъртта на вдовстващата императрица Гао през 1093 г. младият Джъдзун поел властта в ръцете си и решил да въведе отменените реформи. През 1094 г. Джъдзун възстановил на постовете им много видни чиновници от старата реформистка партия, заменяйки лоялните на Съма Гуан хора. Важни части от старите реформи отново били възстановени, а на гарнизоните по северозападната граница било заповядано да подновят изграждането на отбранителни съоръжения и да предприемат атаки срещу гранични крепости на Западна Ся. През 1100 г. император Джъдзун умрял и бил наследен от брат си Хуейдзун. Въпреки, че официално той възстановил реформите на Уан Аншъ, приложението им на практика било далеч от това по времето на великия реформатор, и на практика почти нищо не се променило за голяма част от народа. В същото време император Хуейдзун, който бил голям патрон на артистите и самият той ангажиран в множество културни занимания, живеел в разкош, без да се интересува особено от държавните дела. При него държавните финанси били управлявани от евнуха Тун Гуан, който отговарял и за върховното военно командване и също като Цай Дзин използвал незаинтересоваността на владетеля, за лично обогатяване. През 1120 г. серия от бунтове разтърсили всички северни провинции на империята и дали да се разбере, че селяните повече не желаят да страдат. Най-голямата заплаха за Сун по това време обаче идвала от север, където се подготвяла нова сериозна агресия срещу властта на династия Сун. Красимира ИВАНОВА

Още от броя
 • Лан Лан - посланик на Азиатските игри в Ханджоу
  Музикантът Лан Лан е назначен за посланик на публичността на Азиатските игри в Ханджоу през 2022 г. 38-годишният музикант има дълга връзка с азиатския спорт. Той и китайската актриса Джан Зий имаха художествено изпълнение на церемонията по откриването на Азиатските игри в Гуанджоу през 2010 г. Четир...
 • Тематичният конкурс „Разкажи китайски истории“ стартира онлайн
  Конкурсът „Разкажи история за Китай“ - кампания, насърчаваща хората да използват своите произведения за разпространение на истории за Китай и китайската култура по света, проведе церемонията по награждаване за миналогодишния конкурс и стартира конкурса за тази година онлайн. През миналогодишната кам...
 • Когато традицията среща новите технологии
  Практикуващите стари занаяти и изкуства започват да използват платформи за видео споделяне, за да достигнат до младите хора. Цяо Сюе е майстор на кожени изделия от автономния район Нинся-Хуей. Тя успява да продаде продукти на обща стойност 10 000 юана (1400 долара) в рамките на само 1 минута в платф...
 • Световният конгрес за интелигентни технологии се фокусира върху облачните изчисления
  Четвъртото издание на Световния конгрес за интелигентни технологии започна в град Тиендзин на 23 юни, съобщи Радио Китай за чужбина. Тази година конгресът се фокусира върху облачните изчисления, интернет на нещата, изкуствения интелект и новите точки на растеж в технологичния сектор, като предлага м...
 • Изведен бе в орбита последният сателит от навигационната система „Бейдоу“
  От космодрума Сичан бе изстрелян с ракетата-носител „Чанджън-3В“ 55-ият сателит от навигационната система „Бейдоу“. Той е последният от глобалната навигационна система „Бейдоу-3“. Извеждането в орбита на сателита и завършването на системата са историческо постижение, както за китайската авиационна и...
 • Платформата за електронна търговия Taobao навлезе и в образованието
  Taobao публикува плана си за развитие и официално обяви старта на образователните дейности, съобщи „Дейли он лайн“. Над 800 милиона са активните потребители на Taobao. Платформата разполага с различни инструменти като видео предавания на живо, маркетинг, минипрограми и др.. Тя дава възможността за а...
 • Китай е на първо място в света по брой на суперкомпютри
  На 23 юни бе публикувана новата класация на 500-те суперкомпютри в света, според която Китай разполага с най-много от тях. Страната има 226 суперкомпютъра, което е 45% от общия им брой. 180 от най-мощните суперкомпютри в света са разработени от „Леново“, а компанията е на първо място по пазарен дял....
           ©2020 Китай днес