Снаждане на небето

Публикуваме откъси от книгата „Стари истории в нова редакция“ на Лу Сюн с любезното съгласие на издателство „Изток - Запад“ Превод Петко Хинов. Продължение на откъса от брой 2019/51. ...Оттогава тя трупаше ден и нощ суха тръстика и колкото по-високо се вдигаше купът, толкова повече Нюуа измършавяваше. Все пак не беше както преди. Отгоре кривнато и пропукано небе, отдолу покрита с нечистотии разкъсана земя - и нищичко, което да развесели душата, да зарадва окото. Купът тръстика се вдигна до пукнатината. Едва сега тя тръгна да търси сини камъни. Отначало смяташе да използва камъни с чист син цвят като цвета на небето, но по земята те не бяха толкова много. Сърце не й даваше да разравя големите планини, а понякога, когато отиваше да търси отломки из по-оживени места, срещнатите се подсмихваха презрително, ругаеха я или пък й отмъкваха намереното, стигаше се и дотам, че я хапеха по ръцете. Не й остана друго, освен да вземе и малко бели камъни, а когато и те не стигнаха, събра червени и жълти, сиви и черни - докато накрая прецени, че как да е, ще стигнат, и запълни с тях пукнатината. Трябваше само да се палне огън, да се разтопят и работата е свършена. Но Нюуа се умори толкова, че очите й се замрежиха, в ушите й забуча, тя не можеше да се удържи на крака. - Оох, никога не ми е било толкова тежко - каза тя, едва поемайки си дъх, седна върху един планински връх и обхвана главата си с две ръце. По това време все още не беше утихнал големият пожар в древните гори на планината Куилун и на запад целият хоризонт пламтеше яркочервен. Изви поглед нататък и реши оттам да вземе едно горящо дърво, за да запали купа тръстика, но тъкмо да посегне - усети, че нещо я боцка по пръста на крака. Тя сведе поглед и проследи посоката - както и досега, това бяха малките същества, направени от нея самата преди време, само че с още по-странен вид: целите бяха отрупани с нещо като плат, с накачени парцалчета по тях. Не стига това, ами и на кръста им висяха по десетина ивички плат, на главата също беше нахлупено нещо - неизвестно какво, а на върха на това нещо имаше мъничка правоъгълна черна пластинка. Те държаха в ръце някакви плоски предмети. Та пръста на крака й боцкаше именно такова едно същество. Онова с правоъгълната пластинка на главата неочаквано застана между краката на Нюуа, загледано нагоре, и щом улови посоката на погледа й, бързешком вдигна към нея малкия плосък предмет. Когато го пое, за да го разгледа, тя видя, че то е една много гладка бамбукова пластинка с два реда ситни черни точки върху нея, по-малки дори от черните петънца върху дъбов лист. Нюуа все пак отдаде дължимото на това изкусно тънко майсторство. Но неволно изумена, не се сдържа да не попита: - Това какво е? Тогава, сочейки бамбуковата пластинка, съществото с правоъгълниче на темето занарежда гладко, като по вода: - Разголване и блудство погубват добродетелта, водят до пренебрегване на ритуала, до падане на нравите, така правят само зверове и птици. В държава, която има установени закони, това е забранено! Нюуа се ококори към съществото с правоъгълниче на темето, а после тихомълком се позасмя: нали вече си знаеше, че колкото и да пита, все едно, в разговор с този вид същества няма да се разберат. Затова премълча, мимоходом остави бамбуковата пластинка върху правоъгълничето на главата на онова долу, пресегна се и изтръгна от пламналата гора едно лумнало голямо дърво, за да подпали купа тръстика. Неочаквано дочу някакъв хлипащ глас - такова нещо досега не бе чувала. Погледна пак надолу и в малките очички под правоъгълната пластинка видя две сълзи, по-ситни от синапено зърно. Понеже това никак не приличаше на плача „Nga, Nga“, който бе свикнала да чува отначало, Нюуа тъй и не разбра дали това сега е също някакъв плач. И запали огън, при това на няколко места. Пламъкът не беше много буен - тръстиковите стъбла все още не бяха дотам изсъхнали и макар че пращяха, мина все пак доста време, докато накрая се проточиха безброй огнени езици. Трепкащи, неравномерни, те облизваха купа все по-нагоре, но пак трябваше да мине още доста време, докато огромното многослойно цвете, в което се сляха пламъците, се превърна в пламтящ стълб, толкова ярък и буен, че затъмни червеното сияние над планината Кунлун. Внезапно се надигна ураган, огненият стълб с рев забуча нагоре, подхванат от смерч, камъните - сини и разноцветни - станаха равномерно червени, потекоха като гъст сироп и запълниха пукнатината върху небето, която заприлича на негаснеща мълния. Вятърът и устремът на огъня се вихреха така, че пръснаха, а после подхванаха и завъртяха нагоре цялата коса на Нюуа. Потта й се лееше на водопади, ярките пламъци очертаваха контурите на тялото й и разпръсваха във вселената последния, червен като жива плът, отблясък. Огненият стълб постепенно отиде нагоре, долу остана само купчина пепел от тръстиката. Нюуа изчака, докато цялото небе придоби еднакъв лазурносин цвят, и чак тогава протегна ръка да пипне - но краищата на пръстите й усещаха все още доста грапавини. „Като си почина и ми се върнат силите, пак ще се заема...“ - помисли си тя. Наведе се, загреба от пепелта и шепа след шепа почна да засипва там, където на земята имаше събрана вода. Тръстиковата пепел още не беше съвсем изстинала, изпарявайки се, водата засъска, заклокочи, вода и пепел оплискаха Нюуа от глава до пети. Ураганът все още не спираше, налиташе, носейки пепел, така че скоро тя цялата придоби цвят на пепел и пръст. - Охх!... - въздъхна Нюуа за последен път. На хоризонта, сред кървавочервени облаци, пръскаше сияние на всички страни слънце като кълбо от разтопено злато, обгърнато от дивата древна магма. От другата страна имаше луна, студена и бяла, сякаш от ламарина. Не се знаеше само кое залязва, кое изгрява. В този момент Нюуа, изчерпала всичките си сили, се просна и спря да диша. Отгоре и отдолу, от всичките четири страни настъпи тишина, повече от мъртва. Продължава в брой 3

Още от броя
 • Първата китайска пневмококова ваксина
  Първата произведена в Китай 13-валентна пневмококова конюгирана ваксина получи разрешение за пускане на пазара, заявиха от Националното управление на лекарствените продукти. Пневмонията е водеща причина за заболяванията и смъртта при децата под 5-годишна възраст, както и за инфекциите на горните дих...
 • Пийте за здраве като спазвате съветите на традиционната китайска медицина
  Алкохолът е напитка от небесата. В умерени дози, той сгрява кръвта, подобрява циркулацията на енергията Ци, ободрява духа, помага да се предпазим от настинки, избавя от мъчителното безпокойство и събужда интерес към живота - това твърдял неизвестен лекар от династия Мин. Още в древни времена китайци...
 • Карстова пещера в Северен Китай се превърна в интернет сензация
  Бънси, огромна водна пещера в североизточната провинция Ляонин, се превърна в интернет сензация, благодарение на снега и леда. 5-километровата пещера е една от най-дългите карстови пещери в Китай и се състои главно от две части, водна и суха зала. При входа на пещерата се намира езеро, което никога...
 • Опровергани твърдения
  На пресконференция служители от управата на Синдзян-уйгурския автономен район отговориха на въпроси свързани със ситуацията в района. Относно публикувания от „Ню Йорк Таймс“ репортаж за децата в Синдзян, според който те са изпращани в пансионни училища и обучавани в патриотизъм, заместник-секретарят...
 • Рекордни 40 изстрелвания на космически ракети през 2020 година
  И през 2020 година Китай планира да продължи с мащабната си космическа програма, като се надява да изстреля рекордните 40 ракети, съобщиха от Китайската корпорация за космически науки и технологии. През изминалата 2019 г, с общо 34 изстреляни ракети, страната отново се нареди на първото място в свет...
 • Среща на Съвета за сътрудничеството между мозъчните тръстове от БРИКС
  На трети януари в Пекин се проведе 3-та годишна среща на Китайския съвет за сътрудничество между мозъчните тръстове от страните от БРИКС и 2-та дискусия по международни въпроси „Уаншоу“. Неин домакин бе Пекинския втори институт за чужди езици. Участниците в двата форума заедно обсъдиха пътищата за в...
 • Успешен контакт
  Китайският квантов сателит QUESS се свърза с първата в света мобилна наземна станция Китайският квантов сателит QUESS се свърза успешно с наземна мобилна квантова станция в Дзинан, провинция Шандун, и извърши криптирано предаване на данни. По време на операцията спътникът е бил на около 500 км от зе...
           ©2020 Китай днес