Нарастване на индустрията за обслужване на възрастни хора

Неотдавна Националната здравна комисия, Националната комисия за реформи и развитие и други 11 държавни ведомства издадоха „Ръководство за обслужване на възрастни хора чрез медицински услуги“. Ведомствата изискват да се ускорят обученията на целия персонал, но най-вече на тези медицински лица, които се грижат за възрастните хора с увреждания. През последните години, за справяне със застаряването на населението в много райони нараства индустрията за отглеждане и обслужване на възрастните хора. Статистиката показва, че до края на 2021 г. населението на страната над 60-годишна възраст е достигнало 267 млн. души, като 40 милиона от тях са с увреждания. Местните власти са предприели редица мерки за насърчаването на развитието на сектора. Първата мярка е да се повишат доходите. „Усещам как през последните две години очевидно се повишиха доходите ми. С надбавката месечната ми заплата се увеличи до над 8 хиляди юана“, казва Лу Цин, който е роден след 90-те години на миналия век. Той е служител на Ведомството за грижи за възрастни хора в Пекин. От 2021 г. в Пекин започва да се обвързва работната надбавка с професионалните квалификации на служителите. Притежателите на съответните сертификати ще получат надбавка между 500 и 1500 юана месечно. От своя страна служителите в Гуанджоу, които работят над 5 или 10 години в сферата на грижите за възрастни хора, могат да получат надбавка 5000 до 20 000 юана. Втората мярка е да се засилят обученията. Данните показват, че през 2021 г. в провинция Хъбей повече от 40 хиляди души са започнали обучения за грижи на възрастни хора. В публикуваното наскоро съобщение от провинция Джъдзян за „20-те мерки за гарантиране на основния жизнен стандарт“ се заявява, че през 2022 г. е регистрирано увеличение от 6000 служители, които притежават квалификации за обслужване и грижи на възрастни хора. Третата мярка е да се провеждат конкурси за компетенции в обслужването на старите хора. През миналия август в Ханджоу, Сиан, Тончън, Дзаоджуан и на много други места се проведоха такива конкурси. Чън Синю, директор на Комисията за медицина на възрастни хора към Медицинската асоциация на провинция Джъдзян, споделя, че тези служители са защитници на живота на възрастните, а изграждането на персонал с професионални квалификации е важна гаранция за повишаване качеството за отглеждане на пенсионерите От май 2021 г. в провинция Джъдзян стартира нов начин за грижи към възрастните хора. Петте града в провинцията, които имат добро ниво на грижи за пенсионерите, започват да си сътрудничат с 15 морски острова. Там се изпращат обучени служители, които прекарват от 3 до 6 месеца с местните пенсионери. Сю Шудзие е една от тях и е най-младата служителка на остров. Тя завършва специалност „Медицинската сестра“ и може да работи в болница, но когато научава, че има голям недостиг на професионални служители в домовете за възрастни, решава да се развива в този сектор. Според Сю правителството е обърнало голямо внимание на индустрията и тук тя ще има перспектива за професионалното си развитие. „Обичам да общувам с възрастните хора. Ако спечелиш доверието им, ще те приемат като член от семейството.“ Джан Лян, е главен директор на компания за набиране на служители за гледане на възрастни хора в Джъндзян. Той споделя, че има голяма промяна при набирането на персонал през последните две години. В миналото повечето работещи са били жени над 50 - 60-годишна възраст със сравнително ниско образование, а сега много млади хора навлизат в сферата, голяма част от тях са завършили университет. В неговата компания работят 127 служители, сред които около 35% са под 40 години и почти всички са с по-високо от средното образование. „Освен че гледат възрастните хора, те също имат уменията да обучават другите служители в компанията, за да може целият персонал да стане по-професионален“, добавя Джан Лян. През 2019 г. Министерството на човешките ресурси и социалното осигуряване и Министерството на гражданските дела са публикували „Държавни професионални стандарти за компетенциите на служителите за гледане на възрастни хора“. Те определят професионалните степени, като на-високата е „старши майстор от първа степен“. За да се разреши проблемът с грижата за възрастни хора с уврежданията, които живеят в собствените си домове, в Пекин, Шанхай и Ухан се проведе пилотният проект „Интернет + сестрински услуги“. Обучените служители работят в домовете на възрастните хора. През последните години в китайската столица са подготвени около 5000 служители, а 93% от персонала са усвоили професионалното обучение. Чрез интелигентните медицински оборудвания здравните органи в Пекин предоставят целодневни сестрински услуги и възможност за семейни болнични легла на пенсионерите с увреждания или на такива в много напреднала възраст.

Още от броя