Новите качествени производствени сили зависят от развитието на технологиите и иновациите

Нови качествени производителни сили. Това е една от новите ключови формулировка, която се появи след ежегодните сесии на Националния комитет на Китайския народен политически консултативен съвет (НК на КНПКС) и на Общокитайското събрание на народните представители (ОСНП). От тези нови производителни сили ще се определя хода на икономиката за идната година, развитието и имплементацията на технологиите и иновациите, култивирането на квалифицирани таланти и какво ли още не. Но какво всъщност са тези т.нар. „нови качествени производителни сили“ и защо са толкова важни? Нека се опитаме с прости думи и практически примери да обясним какво се крие зад тази нова идея. Въпреки че звучи като изцяло политически термин, всъщност „новите качествени производителни сили“ ще са основата на развитието на секторите, свързани с наука, технологии и иновации не само за 2024 г., но и занапред. Най-просто казано концепцията е насока, която ще бъде използвана за модернизиране на индустриалната система на Китай за преодоляване на редица външни и вътрешни предизвикателства. Това ще се постигне главно чрез технологични иновации. На практика ще се търси усъвършенстване и напредък на производителността във всички сектори на икономиката, но и имплементирането на този възход и във възможно най-много сфери от социалния живот. Китай търси качество, а не количество. И това не е отскоро. Това ясно личи в невероятните постижения на страната в множество сектори на икономиката, подкрепяни от научно-технологичното развитие - изкуствен интелект, зелено развитие, дигитална икономика и др. За развитието на нови качествени производителни сили се изисква резултатно използване на иновациите за надграждане над съществуващи промишлени вериги и вериги за доставки. Но не трябва и да се мисли, че това е нова инициатива, която тепърва ще започва да бъде прилагана в страната. Всички тези процеси, за които говорим, вече от много години наред се прилагат и работят успешно. Стратегически нововъзникващи индустрии, фокусирани върху информационни технологии от следващо поколение, биотехнологии, нова енергия, нови материали, оборудване от висок клас, нови енергийни превозни средства, опазване на околната среда, аерокосмическо, морско оборудване и много други, всъщност показват невероятни резултати в последните десет години. Всичко това са сектори на икономиката, които изцяло разчитат на технологичното развитие за поддържане на резултатност и конкурентоспособност. Техният дял за брутния вътрешен продукт на Китай по последни данни е цели 17%. Китай залага на авангардните технологии и индустриалната трансформация за своето бъдеще. През последните повече от десет години Китай постига невероятни постижения в много сфери на икономиката и социалния живот, свързани с технологиите и иновациите. Китай е на първо място в света по използване на възобновяеми енергийни източници и по производство на зелени електрически автомобили, а изчислителната мощност на Китай се увеличава с 30% годишно, като по обща мощност страната се нарежда на второ място в света. Китай е на 12-о място в класацията на Глобалния иновационен индекс и много други. Множество сектори на икономиката на страната вече са тотално преобразени, използвайки нови технологии, зелени решения, безпилотни автомобили. Земеделието, минната индустрия, енергетиката, множество производство, търговията, управлението на бизнес процесите - всички тези сектори и индустрии разчитат именно на нововъзникващи технологични решения. Реалният успех и постигането на работещи нови качествени производителни сили изисква непрекъснати пробиви в науката и технологиите. Всичко това ще работи за стимулиране на индустриалната трансформация и постигане на едно по-добро устойчиво бъдеще. Също толкова важно е задълбочаването на реформите, премахването на пречките пред тях, модернизирането на управлението в различни съответни структури и др. Важни са и подкрепата и силното сътрудничество с частния сектор, който винаги е бил източникът на най-много иновации и работещи практични решения. Процесът не е лесен, но Китай, централните и местните власти, частните компании и всички други свързани играчи са готови да работят за постигане на целта. Новите качествени производителни сили ще се превърнат в основен двигател на китайската икономика, играейки решаваща роля във визията на Китай да се превърне във модерна технологична страна.

Още от броя