Екопромените в южното подножие на планината Цилиен възстановяват природата и помагат за препитанието на местните хора

Пасищата в южното подножие на планината Цилиен се простират, докъдето на човек му стигне погледът, а разпръснатите по тях стада от овце и говеда са като черни и бели перли сред изумрудено море. Гледайки красивата картина пред себе си, сърцето и умът на местния пастир Дзалагя се изпълват със спокойствие. Неговият дом е село Сули в монголско-тибетския автономен окръг Цонуб (Хайси) в провинция Цинхай. Заради прекомерната паша, работите по мелиорация, нашествието на гризачи и ерозията от отровните плевели, пасищата в южното подножие на Цилиен някога са деградирали. „Много пасища се превърнаха в безплоден черен плаж, където животните не можеха да намерят храна, а това се отрази на доходите на пастирите“, разказва Дзалагя. През 2017 г. районът бе определен като един от първите национални пилотни проекти за екозащита и възстановяване на екосистемата, като възстановяването на почвите и екосистемата на пасищата бяха включени в задачите. Средното надморско ниво на окръг Темчен (Тиендзюн) е над 4000 метра и времето там е много студено. Местните пасища се възстановяват естествено в допълнение към създаването на изкуствени. Тъй като подходящото време за растеж на тревата е едва около три месеца, скоростта на възстановяването им не може да навакса тази на тяхната деградация. Тан Юнпън от Управлението за горите и пасищата на окръга обяснява, че в традиционния модел за възстановяване на пасищата борбата с дребните гризачи, засаждането и заграждането са различни задачи и трябва да се изпълнят на части и по региони. В пилотния проект за възстановяване на екосистемата обаче местните власти се опитали да интегрират тези три задачи и ефективността се повишила. Борбата с полските мишки е важна част от възстановяването на екосистемата на пасищата. Местните скотовъдци казват, че използването главно на отрови първоначално имало добър резултат, но впоследствие се проявили и негативни ефекти, като например намаляване популацията на тибетските лисица и други естествени врагове на мишките. И така две години след началото на кампанията по изтребването им нашествието от гризачи се оказало още по-тежко. Сега по пасищата могат да се видят на места 5 - 6-метрови циментови стълбове, върху които са изградени платформи на шест страни. На тях соколи, орли и други грабливи птици могат да кацнат и отпочинат или да си построят гнезда. А с идването им тук се контролира и популацията на полските мишки. На Цинхай-тибетското плато има множество грабливи птици, чиято основна храна са мишки и зайци. Поради голямата височина и малко дървета в Цилиен, там няма достатъчно подходящи места за гнездене, но стълбовете с платформи разрешават ефективно проблема и оказват благоприятно влияние върху екосистемата и контрола на популацията от дребни гризачи. Към момента по пасищата в южното подножие на планина Цилиен са разположени повече от 1200 стълба за гнездене на грабливи птици. Територията за ловуване например на един орел е около 50 хектара, а над 80% от стълбовете се използват активно от птиците и така се контролира ефективно броят на полските мишки и зайците. Същевременно в този район около 13 333 хектара пасища са включени в програмата за защитата и възстановяване на екосистемата, благодарение на което се осигурява храна за стадата. А неотдавна там бяха открити и следи от черноврат жерав и конопена патица.

Още от броя