Провинция Хайнан насърчава изграждането на силициевата долина „Нанфан“

На 31 януари в Саня, провинция Хайнан, беше публикуван „План за изграждане на силициева долина „Нанфан“ (2023 - 2030)“, изготвен съвместно от Министерството на земеделието и селските райони, Националната комисия за развитие и реформи и пет други отдела. Планът се фокусира върху висококачественото развитие на индустрията за производство на семена и представя цялостни мерки за изграждането на проекта. По отношение на подпомагането на корпоративни субекти провинция Хайнан въведе политики за подкрепа като субсидии за насърчаване на корпоративни сливания и придобивания с максимална субсидия до 10 милиона юана. Съществува също така и насърчаване на предприятията да инвестират в иновации и да предоставят максимална субсидия от 1 милион юана въз основа на 30% от годишното увеличение на финансирането за научноизследователска и развойна дейност. По отношение на оптимизирането на бизнес средата провинция Хайнан засили гаранциите за финансови услуги и създаде фонд от 600 милиона юана, който се фокусира върху подпомагането на най-съвременните основни изследвания.

Още от броя