Цветовете в Китай - силен контраст между разбиранията, символиката и възприемането от българи и китайци

Доклад, изнесен на 9-ата международна научна конференция на тема „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, 14 - 15 октомври 2022 г., Велико Търново Като студент, а от скоро и преподаващ китайски език в начално училище, е обясним интересът ми към задълбочено изучаване на китайската култура, народопсихология и китайските виждания и разбирания за света. Един аспект от тази всеобхватна област съм се опитал да представя в настоящия доклад. Всяка нация има свои собствени традиции и обичаи. Също като традициите и обичаите, цветовете биват възприемани по различен начин от различните народи. Всеки от нас има любим цвят, чийто избор е тясно свързан със значението, което културите ни им придават. Цветовете са мощно комуникационно средство. Те могат да бъдат използвани за сигнализиране на действия, въздействие върху настроението и дори върху физиологичните реакции. Определени цветове въздействат на нашия организъм по различни начини, като някои от тях водят до повишаване на кръвното налягане, засилен метаболизъм и претоварване на зрението. Цветовете в червения спектър, които са известни като топли цветове (червено, оранжево и жълто), провокират емоции, вариращи от чувство за топлина и уют до чувство на ярост и агресия. От другата страна стоят цветовете от синия спектър, известни като студени цветове (зелено, синьо и лилаво), които често биват дефинирани като успокояващи, но също така могат да предизвикат чувство на тъга или безразличие. Съществува силен контраст между възприемането на цветовете от китайците и българите. В доклада си обръщам особено внимание на контрастните разбирания за белия, зеления и червения цвят - цветовете на нашия български флаг. Единият от тях, червеният, е национален цвят на Китай. Прекаленото използване на червения цвят в Поднебесната започва още по време на династия Мин. В Древен Китай само високопоставените представители на обществото са носели дрехи в червен цвят. В китайската култура червеният цвят винаги е бил възприеман като цвят, предвещаващ добро. Това се дължи на факта, че китайците вярват, че той има силата да прогонва злите духове. Оттам идва и идеята за червените украси по време на новогодишните китайски празници, чиято цел е да се изплаши митологичното чудовище 年, Ниен (Година), а за подаръци се разменят червени пликове с пари. Но съществува и разбирането, че използването прекалено много на червеното може да предизвика обратен ефект и да доведе до нещастие заради дисбаланса, който предизвиква. В Античен Китай дори е било забранено да се използва червен цвят при определени поводи и събития. Цветовете заемат своята значима роля дори и в Пекинската опера, като съответно червената маска играе ролята на протагонист, а бялата на антагонист. Освен че бялото символизира смърт, той често се използва и за обозначаване на неуспех или липса на интерес, като например загуба на време или енергия. От друга страна, с нарастването на контактите между Китай и други страни, западното значение на бялото, което репрезентира чистота и красота, също е било възприето от китайците. Не е изненадващо, че много момичета избират сватби в западен стил и носят бели сватбени рокли. Но за да спазят традицията, те носят бяла сватбена рокля на церемонията при подписване на брака и червена рокля за приема, където получават благословия от гостите си. В китайската култура зеленият цвят има много интересно тълкуване. За него само ще отбележа два много интересни факта. „Зелената шапка“ ( 绿帽子) е символ на зла участ. За червения цвят казахме, че в древен Китай само високопоставените представители на обществото са носели дрехи в червено и лилаво. Тези с невероятно нисък ранг в обществото са носели зелено. Освен това още по времето на династията Източна Хан (25 - 220 г. пр. н. е.) правителството постановило, че мъжете трябва да носят зелени забрадки или шапки, ако изпращат жените от семейството си да работят като блудници. Сега зелената шапка означава, че някой е извършил акт на нелоялност към партньора си, например изневяра. Какво става лицето ви, когато сте ядосани? Може да кажете, че е червено, но аз вместо това веднага бих казал нещо, което едва ли очаквате - зелено. Защо обаче е зелено, а не червено? Някои древни китайци са вярвали, че черният дроб е зелен, защото е важен орган, който осигурява на хората жизненост, точно както дърветата и тревата. А емоциите на хората и телесните органи имат изключително силна и важна връзка. Ако човек е ядосан, това ще навреди на черния му дроб и ще се прояви на лицето му. Може би от тук произлиза и поговорката „Позеленял от яд“. По време на проучването си открих нещо, което също е изключително интересно. Цветовете са свързани и с петте елемента - огън, земя, вода, метал и дърво. При избора на цветове китайците разчитат на хармоничното използване на петте елемента и техния кръговрат. Всеки от петте основни елемента има свои собствени цветове, които заедно с елемента генерират и разпространяват енергия. Те са, както следва: Ÿ Дърво - синьо, зелено Ÿ Огън - червено Ÿ Земя - жълто Ÿ Метал - бяло, бежово, сребърно Ÿ Вода - тъмносиньо, черно Теодор Вълев, 4-ти курс, специалност „Приложна лингвистика - английски и китайски език“ във ВТ университет „Св. св. Кирил и Методий“

Още от броя