Някои от китайските обекти, добавени в Списъка на ЮНЕСКО през последните 10 години

На 16 ноември миналата година бе отбелязана 50-годишнината от приемането на Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство. От присъединяването на Китай към нея през декември 1985 г. общият брой на обектите на страната, включени в Списъка, е достигнал 56. Някои от тях са: Руините Шанду (добавени в Списъка 2012 г.) Руините Шанду, известни още като Ксанаду, са останки от една от двете столици на династия Юен, се намират в автономния регион Вътрешна Монголия. Те обхващат древен град с градските му стени, порти, пътища, защитни ровове, канали за контрол на наводнения-та, дворец, храм, жилищни сгради, складове и други обекти, както и гробници и носят строителните специфики на „лятната столица“ на династия Юен. Те са с уникално значение и най-добре запазената столица на династията. Фосилните находки от град Чъндзян (добавени в Списъка 2012 г.) Учените са установили, че фосилите са на 530 милиона години. Те са открити през 1984 г. и са известни като „една от най-невероятните палеонтологични находки на 20. век“. Вкаменелостите дават точна информация за исторически факти и са един от най-добрите примери за очевидното биологично разнообразие и дават възможност на учените да разберат повече за живота и екосистемите от този период. Планината Тиеншан (добавена в Списъка 2013 г.) Планината Тиеншан се намира в Синдзян-уйгурския автономен район и се простира в периферията на Централна Азия, далеч от морето, заобиколена от огромни пустини. Тя е типичен пример за планински пейзаж в сух район с умерен климат, разполага с осезаемо ландшафтно разнообразие и уникална природа. В същото време Тиеншан е важно местообитание за остатъчни видове растения и животни от Централна Азия, както и за застрашени видове, подчертавайки процеса на биологичната еволюция, в който флората на региона с топъл и влажен климат постепенно се заменя от съвременната ксерофитна средиземноморска растителност. Терасите на етноса хани (добавени в Списъка 2013 г.) Уникалното терасовидно земеделие на етноса хани комбинира четири елемента - гори, водни системи, оризови тераси и селски ландшафт. Терасите се намират в префектура Хунхъ, провинция Юннан, и са с универсална стойност. Изисканата и сложна селскостопанска, горска и водоразпределителна система е просъществувала повече от хиляда години благодарение на формираната през вековете уникална социална, икономическа и религиозна система, демонстрирайки важен начин за взаимодействие между човека и природата. Великият канал (добавен в Списъка 2014 г.) Великият канал, който преминава през 27 града в 8 провинции и автономни райони на Китай, се състои от 31 отделни зони, които демонстрират развитието му през различните исторически периоди, технологичните съоръжения за управление на водите, исторически реликви и културни традиции. И днес Великият канал продължава да е от голямо значение за водния транспорт в Китай. Коридорът „Чанан-Тиеншан“ (добавен в Списъка 2014 г.) Коридорът Чанан-Тиеншан е с дължина от близо 5000 км. Маршрутът включва пет вида обекти - руини на древни градове, търговски центрове, пътни мрежи и отбранителни системи, както и религиозни сгради, общо 33 обекта, 22 от които се намират на територията на днешен Китай, 8 в Казахстан и 3 в Киргизстан. Природният резерват Шъннундзя (добавен в Списъка 2016 г.) Природният резерват се намира в провинция Хубей и представлява субтропична горска екосистема с богато биоразнообразие. През 1990 г. той е включен към мрежата от световни биосферни резервати на ЮНЕСКО, а през 2013 г. към мрежата на световните геопаркове. Природният резерват Шъннундзя разполага с най-пълния вертикален природен пояс в света и биоразнообразието там. Планинският хребет Кукушили (добавен в Списъка 2017 г.) Планинският хребет Кукушили, който е най-високото плато в света, се намира във вътрешната част на Цинхай-Тибетското плато, а средната му надморска височина е 4500 м. Кукушили обхваща площ от 6 милиона хектара, а проектът за кандидатурата му за световно наследство стартира в края на 2014 г. В оценката на Световния съюз за опазване на околната среда се посочва, че Кукушили е с огромна площ, където почти няма човешка дейност, а природата е „невероятно красива“. Тук е запазен цялостният миграционен маршрут на тибетските антилопи, който преминава през Сандзянюан и Кукушили. Затова миграцията на тези животни не е възпрепятствана от човека. Древният град Лянджу (добавен в Списъка 2019 г.) Древният град Лянджу се намира на делтата на река Яндзъ на югоизточното крайбрежие на Китай. Учените установили, че древният град Лянджу датира от периода на късния неолит, където хората са изповядвали една религия и са отглеждали ориз. Със своята архитектура, градоустройство, напоителна система и социална йерархия, различните форми на погребения, древният град е изключителен пример за ранната градска цивилизация и демонстрира постиженията и приноса на хората, живели по басейна на река Яндзъ, към мултикултуралистичната цялост на китайската цивилизация. Град Цюенджоу (добавен в Списъка 2021 г.) Източният китайски град Цюенджоу, който някога е събирал търговци от близо и далеч, се намира в провинция Фудзиен и при династиите Сун и Юан е бил световен център на морската търговия. Наследството на града се състои от останки от административни и религиозни сгради, статуи, културни паметници, порцеланови пещи и място за топене на желязо, както и транспортна мрежа, състояща се от мостове, пристанища и навигационни кули. Всичко това е доказателство за богатия социален, културен и търговски живот в Цюенджоу през тези две династии.

Още от броя