Да се обединим под знамето на ООН за постигане на по-голямо единство и прогрес

Реч на президента на Китайската народна република Си Дзинпин на срещата на високо равнище посветена на 75-годишнината от създаването на ООН

Г-н президент, Колеги, Преди седемдесет и пет години хората по света, с усилна борба и огромни жертви спечелиха великата победа в Световната антифашистка война. Това наистина бе победа за справедливостта и победа за хората. През първата половина на миналия век човечеството е претърпяло кошмара на две опустошителни войни, донесли неизброими страдания по света. Именно на такъв фон възникна ООН. През тези 75 години организацията измина едно необикновено пътешествие. Така се отвори нова глава за мир и развитие по света. - 75-те години от основаването на ООН отбелязаха драматично развитие на човешкото общество. Преживяхме значителен и всеобхватен напредък в науката и технологиите и в индустриалната революция. Сега приемаме нов кръг от още по-обширна и съществена научна и технологична революция и индустриална трансформация. В световен мащаб социалната производителност е безпрецедентно освободена и развита. Човечеството никога не е било с такава мощ да преодолява трудностите, с които се сблъскваме, и да променя света, в който живеем. - През 75-те години от основаването на ООН светът стана свидетел на дълбоки промени в международната ситуация. Много развиващи се страни спечелиха своето национално освобождение и независимостта си. Над един милиард души излязоха от бедността. И няколко милиарда хора са поели пътя към модернизацията. Тези постижения значително укрепиха стремежа за мир и развитие в света и трансформираха международния пейзаж по най-широкообхватен начин. - 75-те години от основаването на ООН са период на бързо развитие на мултилатерализма. Проблемите пред света са големи и много, а глобалните предизвикателства се увеличават. Те трябва и могат да бъдат разрешени само чрез диалог и сътрудничество. Международните въпроси трябва да се решават чрез консултации между всички нас. Разбирането, че всички сме в една лодка, сега е популярен консенсус в глобалната общност. След бурята идва дъгата. ООН издържа изпитание след изпитание и се появи с нова сила и динамика. ООН въплъщава стремежа на над седем милиарда души за по-добър живот, а Хартата на ООН остава важна гаранция за световния мир и развитие. Г-н президент, Основни промени, невиждани от един век, се случват в нашия свят. Внезапната атака на COVID-19 е тежък тест за целия свят. Човечеството е навлязло в нова ера на взаимосвързаност, където страните споделят преплетени интереси и тяхното бъдеще е тясно свързано. Глобалните заплахи и предизвикателства изискват силни глобални реакции. Изправени пред новите реалности и предизвикателства ние трябва да помислим сериозно: Какъв вид на ООН е необходим на света? Как организацията трябва да играе своята роля в ерата след COVID? Позволете ми да споделя някои от мислите си с вас. Първо, ООН трябва да отстоява твърдо справедливостта. Взаимното уважение и равенството между всички държави, големи или малки, представлява напредъкът на нашето време и е основният принцип на Хартата на ООН. Нито една държава няма право да доминира в глобалните дела, да контролира съдбата на другите или да запазва предимствата в развитието изцяло за себе си. Още по-малко трябва да й бъде позволено да прави каквото й харесва и да бъде хегемон, грубиян или господар на света. Унилатерализмът е задънена улица. Всички трябва да следват подхода към обширни консултации, съвместен принос и споделени ползи. Всички трябва да се обединят, за да поддържат всеобщата сигурност, да споделят плодовете на развитието и да решават съвместно бъдещето на света. Наложително е да се увеличи представителството и гласа на развиващите се страни, така че ООН да може да бъде по-балансирана в отразяването на интересите и желанията на повечето страни в света. Второ, ООН трябва да поддържа върховенството на закона. Целите и принципите на Хартата на ООН са основните насоки за управление на международните отношения. Те представляват основен елемент на стабилния международен ред и трябва непрекъснато да се пазят и поддържат. Отношенията между държавите и техните интереси трябва да бъдат координирани само въз основа на системите и правилата; те не трябва да бъдат подвластни на онези, които имат по-силен юмрук от другите. Големите държави трябва да дават пример в проповядване и отстояване на международното право и в спазване на ангажиментите си. Не трябва да има практика на ексклузивност или двойни стандарти. Нито трябва да се изкривява международното право и да се използва като претекст за подкопаване на законните права и интереси на други държави или световния мир и стабилност. Трето, ООН трябва да насърчава сътрудничеството. Насърчаването на сътрудничеството между страните е основополагащата мисия на ООН и важна цел, посочена в Хартата на ООН. Манталитетът на Студената война, идеологическите линии или играта с нулева сума не са решение на собствения проблем на една страна, а още по-малко отговор на общите предизвикателства пред човечеството. Това, което трябва да направим е да заменим конфликта с диалог, принудата - с консултация и нулевата сума - с печеливша. Трябва да преследваме общите интереси на всички, тъй като всеки от нас работи за защита на собствените си интереси. Трябва да разширим допирните точки на общите интереси на всички и да изградим голямо глобално семейство на хармония и сътрудничество. Четвърто, ООН трябва да се съсредоточи върху реални действия. За да приложим на практика принципа на мултилатерализма, трябва да действаме, а не просто да говорим. Трябва да има лечение, а не просто терапия. ООН трябва да се стреми към решаване на проблеми и да се придвижва към осезаеми резултати, тъй като успоредно напредва в областта на сигурността, развитието и правата на човека. По-специално, докато ООН напредва в Програмата си за устойчиво развитие до 2030 г., трябва да се даде приоритет и на решаването на нетрадиционните предизвикателства пред сигурността като общественото здраве; въпросът за развитието трябва да бъде подчертан в глобалната макро рамка; трябва да се постави и по-голям акцент върху насърчаването и защитата на правата на прехраната и развитието. Китай беше първата страна, която подписа Хартата на ООН. Тя е основател на ООН и единствената развиваща се страна, която заема постоянно място в Съвета за сигурност. Китай ще продължи да бъде истински последовател на мултилатерализма. Китай ще продължи да участва активно в реформирането и развитието на глобалната система на управление. Китай ще отстоява твърдо международната система, центрирана в ООН, твърдо ще поддържа международния ред, основан на международното право и твърдо ще защитава централната роля на ООН в международните дела. Г-н президент, Сега светът е стъпил на нова историческа отправна точка. Нека да подновим твърдия си ангажимент към мултилатерализма, да работим за насърчаване на общност със споделено бъдеще за човечеството и да се обединим под знамето на ООН за постигане на по-голямо единство и прогрес. Благодаря!

< « > » Януари 2021
Пон Вто Сря Чет Пет Съб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
           ©2021 Китай днес