Проява на отговорност и лидерство

На 22 септември 2020 г. президентът Си Дзинпин произнесе важна реч по време на общия дебат на 75-ата сесия на Общото събрание на ООН

Президентът Си каза, че Китай ще увеличи своя предвиден национално определен принос чрез приемане на по-енергични политики и мерки. Нашата цел е да намалим рязко емисиите на CO2 преди 2030 г. и да достигнем въглероден неутралитет преди 2060 г. Тези цели са в съответствие с визията на Китай за жив, чист и красив свят чрез съвместни усилия и неговия ангажимент за насърчаване на общността със споделено бъдеще за човечеството. По отношение на изменението на климата и опазването на околната среда Китай активно изпълнява международните отговорности, съобразени със своя етап на развитие и националните условия и провежда множество политики и действия. Постигнатите резултати са широко признати. Китай предсрочно постигна целите си за защита на климата за 2020 г., което представлява важен принос за глобалния отговор на изменението на климата. Сега неизкопаемите горива заемат почти 15 процента от общото потребление на енергия на Китай. Китай разполага с 30 процента от инсталирания в света капацитет от възобновяема енергия. Превозни средства с нови енергийни в Китай са повече от половината в целия свят. Китай е допринесъл с 25 процента за увеличаване зоните за залесяване в световен мащаб от 2000 г. насам. Китай взима активно участие в глобалното управление на климата. Китай е една от първите страни, подписали Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (UNFCCC) и е допринесъл значително за сключването на Протокола от Киото, Парижкото споразумение и свързаните с него насоки за прилагане. Благодарение на общите усилия на Китай и други страни Конференцията на ООН за изменението на климата през 2019 г. в Мадрид обяви поредица от решения, които потвърдиха ангажимента към мултилатерализма и консенсуса между всички страни относно управлението на климата, поставяйки основата на последващите преговори. Международната общност похвали визията на Китай, обявена от президента Си Дзинпин, като проява на отговорност и лидерство. Целите ще осигурят важна политическа подкрепа за 26-тата сесия на страните (COP26), на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (UNFCCC), която ще се проведе през следващата година, ще окажат голямо влияние върху глобалната ниско-въглеродна трансформация и ще дадат добър пример за климатични действия в целия свят. Президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви на 23 септември, че приветства амбицията на Китай да ограничи емисиите и да постигне въглероден неутралитет, както и другите предложения на президент Си Дзинпин, и че ЕС ще работи с Китай по тази цел. Активното справяне с изменението на климата е не само вътрешната необходимост на Китай за устойчиво развитие, но и мисия, която като важна държава, Китай е поела за да изгради общност на споделено бъдеще за човечеството. Китай е готов да работи съвместно с ЕС за прилагане на важния консенсус на нашите лидери, за създаване на зелено партньорство и за сериозно изпълнение на задълженията, посочени в Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (UNFCCC) и Парижкото споразумение. КНР ще остане ангажирана с новата концепция за иновативно, координирано, зелено, отворено и споделено развитие, ще задълбочи международното сътрудничество по справяне с изменението на климата, ще насърчава екологичното възстановяване на световната икономика в ерата след COVID и ще допринася за устойчивото развитие на света.

< « > » Юли 2021
Пон Вто Сря Чет Пет Съб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31