Нови насоки за оптимизиране на чуждите инвестиции

Китайското правителство прие нови насоки за по-нататъшното оптимизиране на пазарната среда и подобряване усилията за привличане на чуждестранни инвестиции. Те обхващат 24 конкретни мерки в 6 аспекта, включващи подобряване качеството на използването на чуждите капитали, гарантиране на равнопоставеността между чужди и китайски компании, укрепване защитата на външните инвестиции и тяхното улесняване, увеличаване на фискалната и данъчната подкрепа и подобряване на начините за насърчаване на вложенията на чуждите фирми. В насоките се казва също, че Министерството на търговията на Китай трябва да засили координацията със съответните отдели за своевременно прилагане на мерките, да работи за създаването на по-добра инвестиционна среда за чуждестранните компании и ефективно да повиши доверието на чуждестранните инвеститори към китайския пазар.

Още от броя