Нови данъчни мерки в Китай ще съдействат за развитието на частния сектор

Държавно данъчното управление наскоро издаде „Известие за продължаване въвеждането и оптимизирането на мерките за насърчаване развитието и растежа на частната икономика и висококачественото развитие на услугите“. В него бяха обявени 28 нови и оптимизирани мерки в 5 области, свързани с улесненото плащане на данъци, чийто фокус цели да отговори на очакванията на огромния брой малки, средни и микропредприятия и насърчава прилагането на серия преференциални данъчни политики. Частната икономика е нова сила за насърчаване модернизацията в китайски стил. Според финансови и данъчни експерти 28-те нови мерки се фокусират върху очакванията на данъкоплатците и платците и продължават да полагат усилия за непрекъснато подобряване на точността на данъчните насоки, удобствата за плащане и стандартизираното прилагане на данъчното законодателство. Всички те показват оптимизиране на данъчното облагане, така че то да служи по-адекватно на финансите на бизнеса и държавата. Според данни на Държавното данъчно управление през първата половина на тази година в данъкоплатците в частната икономика, включително малки, микропредприятия и еднолични търговци, са останали 704,9 милиарда юана под формата на данъчни облекчения, намаления на такси и отсрочки за възстановяване на данъци. Те представляват 76% от сумата на данъчните отстъпки и отсрочени такси, и имат важно значение за по-нататъшното насърчаване възстановяването на националната икономика. Професор Ли Сюхон от Пекинския национален счетоводен институт, вярва, че тези мерки ще насърчат ефективно данъкоплатците да се възползват от политиката за свръхприспадане на разходите за научноизследователска и развойна дейност, така че те да могат да бъдат трансформирани в развойна дейност и дадат по-силна инерция на частните предприятия. По думите му, стимулирането жизнеността на частните предприятия е ключово и ще помогне макроикономиката да постигне стабилност и напредък. По отношение по-нататъшното подобряване на отговора на жалбите, Държавното данъчно управление и провинциалните данъчни бюра едновременно ще създадат точки за директен контакт с частния бизнес, ще провеждат редовни посещения и дискусии с него, систематично ще разрешават сериозните проблеми пред малките и средните предприятия, ще проучват практични и ефективни решения и ще реагират своевременно на разумните искания на данъкоплатците. Професор Фан Юн, декан на Факултета по финанси и данъци в Централния университет за финанси и икономика, смята, че мерките като международното данъчно сътрудничество в рамките на „Един пояс, един път“, използването на механизма за сътрудничество в областта на събирането на данъци и създаването на добра данъчна среда за частните предприятия, отразяват решимостта на властите за активно реагиране на свързаните с данъчното облагане нужди от разширяване на трансграничните инвестиции в процеса на развитие на частния бизнес и увеличаване на икономическия и търговския обмен с чужбина.

Още от броя