„Синопек“ планира да се превърне във водещ производител на зелен водород

Китайската петрохимическа корпорация „Синопек“ се ангажира да увеличи още повече капацитета си за производство на водород, в опит да оползотвори значителния пазарен потенциал и да спомогне за улесняване постигането на националните цели за пик на въглеродните емисии и за въглероден неутралитет. Компанията, която наскоро създаде първата си станция за зареждане с водород в автономния регион Вътрешна Монголия, съобщи, че услугите за зареждане с гориво ще бъдат допълнително приложени при изхвърляне на отпадъци, логистика на студена верига и превозни средства за експресни доставки. В момента станцията е в състояние да осигурява 300 килограма водород дневно за автобуси с водородни горивни клетки в град Ухай. Очаква се операциите по зареждане с водород допълнително да ускорят изграждането на безопасна, стабилна и ефективна мрежа за доставка на водородна енергия в страната и да помогнат за изграждането на широка мрежа в бъдеще, според „Синопек“. Проектът е част от по-широката и амбициозна цел на Китай да произвежда 100 000 до 200 000 метрични тона водород годишно, заедно с около 50 000 превозни средства, задвижвани с това гориво до 2025 г. Всичко това е част от планове за преминаване към възобновяеми източници на енергия. Като най-голям производител на нефтохимикали в Китай и водеща рафинерия в световен мащаб, „Синопек“ се възползва от своята мрежа за зареждане с гориво в цялата страна, за да улесни зеления преход, посочват експерти. Северозападната част на Китай е богата на възобновяеми енергийни източници, със значителен потенциал за разработване на водород, казва Ло Дзуосян, ръководител на отдел „Проучвания“ в Изследователския институт за икономика и развитие на „Синопек“. По думите му, инсталацията за зелен водород на компанията с мощност 20 000 тона годишно, която започна работа наскоро, се намира в Синдзян-уйгурския автономен регион, тъй като той е богат на възобновяема енергия като слънчева и вятърна. „Създаването на зелен водород ще увеличи търсенето на инсталации за възобновяема енергия, включително слънчеви и вятърни паркове, което от своя страна подкрепя сектора.“ В допълнение към станцията за зареждане с водород, „Синопек“ започна най-големия проект в света за използване на зелен водород за производство на въглищни химикали във Вътрешна Монголия през февруари. Проектът, оценен на около 830 милиона долара, ще произвежда 30 000 тона зелен водород и 240 000 тона зелен кислород всяка година. Вътрешна Монголия, основен производител на въглища в Китай, напоследък работи активно за развитие на възобновяемата енергия, включително изграждането на инфраструктура за производство на водород, за зареждане на електрически превозни средства и смяна на батерии, както и е сериозен играч в бизнеса със слънчева и вятърна енергия. „Синопек“ се ангажира да ускори изграждането на мащабни вятърни и фотоволтаични бази, както и проекти, които използват вятърна и фотоволтаична енергия за производство на водород през тази година, като се стреми да увеличи своя свързан към мрежата инсталиран капацитет за производство на нова енергия с повече от 25 милиона киловата през 2023 г. Регионът досега е изградил 38 фотоволтаични електроцентрали и 26 станции за зареждане и смяна на батерии на електромобили, генериращи 1,39 милиона киловатчаса фотоволтаична енергия, което се равнява на намаляване на въглеродните емисии със 792 тона. От „Синопек“ посочват, че сега произвеждат и използват около 4,5 милиона тона водород всяка година, както и са изградили 100 водородни горивни станции в усилията да стане водещата китайска компания за водородна енергия. По-рано президентът на „Синопек“ Ма Йоншън каза, че ще инвестират допълнително във водород, като компанията планира да инвестира 30 милиарда юана. До 2025 г. пък трябва да бъдат изградени също така 1000 станции за зареждане с водород, 5000 станции за зареждане и смяна на батерии и 7000 разпределени фотоволтаични съоръжения за производство на електроенергия.

Още от броя