Атлас Китай: Нинся-хуейски автономен регион

Координати: 38° 28' N, 106° 15' E Граници: на север - автономен регион Вътрешна Монголия, на изток - провинция Шънси, на юг и югозапад - провинция Гансу Площ: 66 399,73 кв. км - 27-и по ранг в Китай Географски обекти: планини - Хелан; реки - Жълтата река; пустини - Тенгер Най-висока кота: връх Аобаогеда в Хелан планина - 3556 м Административни центрове: Инчуан - столица и най-голям град Административно деление: 5 префектури, 21 окръга, 219 общини Население (2020): 7 202 654 души - 29 -и по ранг в Китай Плътност на населението: 110/кв. км - 25-и по ранг в Китай Етнически състав: хан - 62%, хуей - 38% Географски данни Нинся-хуейският автономен регион е един от най-малките в страната. Този рядко уреден, предимно пустинен регион лежи частично на платото Льос и в обширната равнина на Жълтата река. Регионът се отличава с разнообразна география - залесени планини и хълмове, обработваема земя, равнини и басейни. Изграждането на обширна система от канали с обща дължина около 1397 км, започнато още преди 2000 години от династията Цин, е позволило разширяването на селскостопанските дейности, като северният район, през който тече Жълтата река, поддържа най-добрите земеделски райони. Приблизително 34% от общата площ на региона се състои от пасища. Те са разположени главно върху сухата пустинно-степна зона в североизточната част и хълмистата зона на полусухото плато Льос на юг. Екосистемата тук е една от най-слабо изучените в света. Регионът има континентален климат със средни летни температури 17 до 24° С. Средните зимни температури спадат между - 7 до -15° C през януари. Сезонните екстремни температури могат да достигнат 39° C през лятото и -30° C през зимата. Икономика Нинся-хуейският автономен регион дълго време беше официално определена зона на бедност, но постепенно районът се променя. Едно от най-важните за регионалната икономика е животновъдството. Преобладаващите пасищни животни са овцете и козите. В (полу)пастирските райони се развиват земеделието и екстензивното животновъдство, докато пълното номадско вече не се практикува. Нинся-хуейският автономен регион е основното място на Китай, където се отглеждат вълчи ягоди, използвани в традиционната китайска медицина. Лозарството и винопроизводството са също обещаваща област за икономическо развитие, като особено подходяща за лозарство е източната част на планината Хелан. Нинся-хуейският автономен регион е богат на минерални ресурси с доказани находища на 34 вида полезни изкопаеми. Тук има запаси от въглища от над 30 милиарда тона, с очакван резерв от повече от 202 милиарда тона, заемайки шесто място в цялата страна. Находищата на въглища се разпространяват върху една трета от общата територия на Нинся-хуейския автономен регион. Запасите от нефт и природен газ могат да бъдат намерени в окръг Янчи и Лину и са идеални за широкомащабно развитие на петролната, химическата промишленост и природния газ. Гипсовите находища са с доказан резерв от над 4,5 милиарда тона, от които рядко срещаният гипс от най-висок клас представлява половината от общите находища. Има находище на кварцов пясъчник от 17 милиона тона. Добиват се още фосфор, кремък, мед, желязо, барит, други минерали и камъкът хелан - специален глинен камък. Административни центрове Инчуан е столицата и най-голям град в Нинся-хуейския автономен регион. Разположен с лице към Жълтата река на изток, Инчуан се радва на красива природа и благоприятни условия за земеделие. Градът отдавна си е спечелил името „Град на речния край на северозапад“ и „Дом на рибата и ориза“. Площта му е 8874 кв. км, а населението на Инчуан е 2 293 085 жители. Забележителности на Нинся-хуейския автономен регион Едно от основните туристически места в региона е международно известната гробница Сися, разположена на 30 км западно от Инчуан. Там се намират останките от девет гробници на императори от Западна Ся, както и други двеста гробници в район с площ от 50 кв. км. Други известни обекти в Нинся включват планините Хелан, мистериозните 108 ступи, пагодите близнаци на Байсикоу и изследователската застава на пустинята в Шапато.

< « > » Октомври 2021
Пон Вто Сря Чет Пет Съб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31