Международното изложение за внос предлага множество нови възможности за чуждестранните предприятия

На 10 ноември приключи шестото издание на Международното изложение за внос в Китай. Предвиденият обем на трансакциите за една година достигна 78,41 милиарда щатски долара, което е увеличение от 6,7% спрямо предходната сесия. 3486 компании от 128 страни участваха в корпоративното бизнес изложение, в това число 289 от световните топ 500 големи компании и световни индустриални лидери. На изложението също така дебютираха 442 нови продукта, технологии и услуги. Международното изложение за внос вече се е превърнало във важна платформа за страни с различни нива на развитие за подобряване на обмена, насърчаване на сътрудничеството и постигане на взаимна изгода и печеливши резултати. И в това отношение няма нищо учудващо. След като в рамките само на няколко десетилетия Китайската народна република успя да се превърне във „фабрика на света“ - според оценките на мнозинството анализатори, дойде ред и на явлението „Китай - пазар на света“. Многократно увеличената производителност - във всички сфери на живота - логично доведе до много сериозно увеличение на покупателната способност на средния гражданин на КНР. В момента възстановяването на световната икономика е бавно, а търговското търсене продължава да е слабо. Всички държави са нетърпеливи да се възползват от новите възможности за развитие. Огромният потенциал на китайския потребителски пазар предоставя възможност за пилотно проучване на нови технологии и продукти, осигурявайки световна платформа за обща работа по решаването на проблемите на развитието чрез научни и технологични иновации. Изложението предоставя нови възможности за повече предприятия, включително и множество американски компании, да споделят китайския пазар. Тази година за първи път представители на американската държавна администрация взеха участие на изложението. На това издание американските представители в земеделския сектор също регистрираха рекорд, което показва голямото внимание от страна на САЩ към китайския пазар. Изложението за внос показва решителността на Китай за насърчаването на отварянето на страната на високо ниво. Китай е най-голямата търговска страна и предоставя един отворен пазар, като непрекъснато подобрява своята бизнес среда. Тази година е 45-ата годишнина от политиката за реформа и отваряне на страната и 10-ата годишнина от представянето на инициативата „Един пояс, един път“. От добавянето на новата зона „Линган“ към пилотната зона за свободна търговия в Шанхай, до ускоряването на изграждането на пристанището за свободна търговия в Хайнан, с непрекъснатото намаляване на отрицателния списък за достъп до чуждестранни инвестиции и пълното премахване на ограниченията за достъп до чуждестранни инвестиции в производствената промишленост, Китай полага множество усилия да сподели възможностите на своя пазар със света и продължава да реализира своите ангажименти с практически действия.

Още от броя