Акцент от Международния
технологичен форум „Джонгуанцун“ в Пекин

От редактора

Истинският риск

Днес светът е изправен пред едностранност, търговски протекционизъм и други предизвикателства. Някои страни окуражават „премахване на връзките с Китай", докато същевременно използват формулата „премахване на рисковете". Всъщност това е неловък опит за маскиране на основната цел - сдържане на Китай. Какво показват обаче фактите? Истинският риск се намира съвсем другаде - в отказа от огромния китайски пазар и от неговата свръхразвита технологична сфера. Реалистичният подход разкрива това. „Ще си сътрудничим с китайски компании - споделя изпълнителният директор на австралийската група FFI Марк Хътчинсън - за продукти за възобновяема енергия." Според думите му технологията за автоматизирано производство на Китай е „удивителна". От друга страна, анкета от Американската търговска асоциация в Китай сочи, че 66% от американските предприятия в Китай ще поддържат или увеличат инвестициите си в страната през следващите две години, а според доклада на търговската асоциация на ЕС близо 60% от предприятията, участвали в анкетата, ще увеличават „умерено" или „значително" разходите за научноизследователска и развойна дейност в Китай. Това обяснява и непрекъснатото увеличаване на чуждестранни капитали в Китай. През първите 4 месеца на тази година действителното приложение на чужд капитал от Китай е близо 500 милиарда юана, което е увеличение от 2,2% на годишна база. Нов доклад от ООН цитира, че икономическият растеж на Китай за 2023 г. прогнозно се е повишил от 4,8% до 5,3%. Това означава, че Китай ще допринесе 34,9% за световния икономически растеж. И пропускането на участие в него е истинският риск.

Петър ГЕРАСИМОВ

Четири епизода от поредицата "Аз говоря за историята на Комунистическата партия на Китай" - дело на младите дипломати от посолството на Китайската Народна Република в България.

Pressgroup DnesСофия, 1301, ул. „Позитано“ 20, тел.: +3592 944 1026, +359 87 830 9893, Имейл: kitai.dnes@abv.bg, Уебсайт: www.kitajdnes.com • ИЗДАТЕЛ: Проф. Светлана ШАРЕНКОВА - Управител на РА Евромедия ООД, тел.: +3592 943 4664 • РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ: Председател: проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ, тел.: + 3592 944 1020 • РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: Главен редактор: Петър ГЕРАСИМОВ; Отговорен секретар: Бони НЕМСКИ; Редактори: Любомир МИХАЙЛОВ, Красимира ИВАНОВА; Репортер: Галина ТОНЕВА; Предпечат: Мая ПЕТРОВА • РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: тел. +3592 944 1026 • РЕКЛАМА: тел.: +3592 944 1026, kitai.dnes@abv.bg • Рекламите и обявите се заплащат авансово по банкова сметка или в брой • БАНКОВА СМЕТКА: Райфайзенбанк АД, София, ул. Н. Гогол 18-20, IBAN: BG39RZBB91551060382418, Банков код BIC RZBBBGSF, РА Евромедия ООД • СЧЕТОВОДСТВО, КАСА: тел.:+3592 944 1026 • ПЕЧАТ: Алианс Медиапринт • Използвани са материали на агенция „СИНХУА “ и CRI.