Светът
отбеляза
Лунната
нова година

От редактора

Поразителни мащаби

В края на февруари китайските медии съобщиха, че един милион дози китайска ваксина са пристигнали в мегаполиса Хонконг. Едно много обещаващо начало. Подобна е и ситуацията в китайската столица, където стартира мащабна кампания за ваксиниране, която ще бъде завършена, забележете, още през месец май. Когато говорим за ваксинационни кампании в случая с Хонконг и столицата Пекин не бива да забравяме, че става дума за мегаполиси с десетки милиони население. Медиите съобщиха, че до 16 януари са били ваксинирани 1,7 милиона жители на Пекин. В рамките на схемата за спешна ваксинация само до 10 февруари 2,5 милиона столичани вече са получили и двете дози от ваксината. Административното средоточие на Китай има над 20 милиона жители. За да бъде постигнат т. нар. „стаден имунитет", трябва да се ваксинират 70-85% от населението на Пекин - около 14 милиона души. Според данни на експертите на ден е възможно да се ваксинират по 200 000 души, като този капацитет ще се разшири допълнително. Очаква се внушителната програма за масова ваксинация да бъде завършена през месец май. Като знаем какви проблеми и трудности съпътстват ваксинирането в САЩ и Европа, да не говорим за бедните държави, ходът на масовата ваксинация в огромната азиатска държава привлича вниманието на всички. Наистина поразителни мащаби, характерни за темповете и измеренията на огромен Китай!

Петър Герасимов

Pressgroup DnesСофия, 1301, ул. „Позитано“ 20, тел.: +3592 944 1026, +359 87 830 9893, Имейл: kitai.dnes@abv.bg, Уебсайт: www.kitajdnes.com • ИЗДАТЕЛ: Проф. Светлана ШАРЕНКОВА - Управител на РА Евромедия ООД, тел.: +3592 943 4664 • РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ: Председател: проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ, тел.: + 3592 944 1020 • РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: Главен редактор: Петър ГЕРАСИМОВ; Отговорен секретар: Бони НЕМСКИ; Редактори: Любомир МИХАЙЛОВ, Красимира ИВАНОВА; Репортер: Галина ТОНЕВА; Предпечат: Мая ПЕТРОВА • РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: тел. +3592 944 1026 • РЕКЛАМА: тел.: +3592 944 1026, kitai.dnes@abv.bg • Рекламите и обявите се заплащат авансово по банкова сметка или в брой • БАНКОВА СМЕТКА: Райфайзенбанк АД, София, ул. Н. Гогол 18-20, IBAN: BG39RZBB91551060382418, Банков код BIC RZBBBGSF, РА Евромедия ООД • СЧЕТОВОДСТВО, КАСА: тел.:+3592 944 1026 • ПЕЧАТ: Алианс Медиапринт • Използвани са материали на агенция „СИНХУА “ и CRI.
           ©2021 Китай днес