500-дневно плаване
без спиране

От редактора

Четири предложения за общ просперитет

Преди няколко дни завърши 29-ата среща на лидерите от АТИС, международно сдружение на държави от Азиатско-тихоокеанския регион, което представлява една трета от световното население и обхваща повече от 60% от обема на глобалната икономика. През последните десетилетия сътрудничеството между тези държави даде основата на т. нар. чудо на Азиатско-тихоокеанския регион и се превърна в мощен двигател на глобалния икономически растеж. Днес АТИС - в тази сложна международна обстановка - е призовано да играе още по-важна роля, заяви председателят Си Дзинпин от трибуната на високия форум. Речта на лидера на Китай несъмнено поставя основните насоки за задълбочаване на сътрудничеството в региона. Председателят Си формулира четири базисни предложения за бъдещата работа и роля на АТИС, които наистина биха затвърдили и доразвили сегашната роля и мощ на организацията. А те са: първо - поддържане на международната справедливост и изграждане на мирен и стабилен Азиатско-тихоокеански регион, второ - придържане към откритост, инклузивност и стремеж към общ просперитет, трето - следване на зелено и нисковъглеродно развитие и изграждане на чист красив регион и четвърто - отстояване на общата съдба и изграждане на региона на основата на взаимна помощ. Определено може да се каже, че формулировките на китайския лидер са не само отражение на богатия, десетилетен опит от създаването на "чудото на Азиатско-тихоокеанския регион", но и израз на прецизна оценка на настоящата ситуация, а и точен поглед към бъдещето. Четири предложения за един общ просперитет.

Петър ГЕРАСИМОВ

Четири епизода от поредицата "Аз говоря за историята на Комунистическата партия на Китай" - дело на младите дипломати от посолството на Китайската Народна Република в България.

Pressgroup DnesСофия, 1301, ул. „Позитано“ 20, тел.: +3592 944 1026, +359 87 830 9893, Имейл: kitai.dnes@abv.bg, Уебсайт: www.kitajdnes.com • ИЗДАТЕЛ: Проф. Светлана ШАРЕНКОВА - Управител на РА Евромедия ООД, тел.: +3592 943 4664 • РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ: Председател: проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ, тел.: + 3592 944 1020 • РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: Главен редактор: Петър ГЕРАСИМОВ; Отговорен секретар: Бони НЕМСКИ; Редактори: Любомир МИХАЙЛОВ, Красимира ИВАНОВА; Репортер: Галина ТОНЕВА; Предпечат: Мая ПЕТРОВА • РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: тел. +3592 944 1026 • РЕКЛАМА: тел.: +3592 944 1026, kitai.dnes@abv.bg • Рекламите и обявите се заплащат авансово по банкова сметка или в брой • БАНКОВА СМЕТКА: Райфайзенбанк АД, София, ул. Н. Гогол 18-20, IBAN: BG39RZBB91551060382418, Банков код BIC RZBBBGSF, РА Евромедия ООД • СЧЕТОВОДСТВО, КАСА: тел.:+3592 944 1026 • ПЕЧАТ: Алианс Медиапринт • Използвани са материали на агенция „СИНХУА “ и CRI.