Кунмин
градът на вечната пролет

От редактора

Ясна цел

В първата десетдневка на януари пресслужбата на Държавния съвет публикува важен документ - бяла книга „Международното сътрудничество и развитие на Китай през новата ера". Не напразно този факт привлече вниманието на експерти и анализатори, както и на широката международна публика. Прави впечатление, че преди всичко акцентът е поставен върху концепцията за изграждане на общност на споделена съдба през новата ера. Политическо понятие, което с всеки изминат ден се изпълва с все по-голямо и значимо съдържание. Става дума за стремежа на огромната азиатска страна да развива активно и занапред международното сътрудничество във всички сфери на живота, особено в широките рамки на инициативата на председателя Си Дзинпин „Един пояс, един път". Бялата книга се състои от осем отделни, но взаимно свързани части, които включват най-актуалните аспекти в многообразната панорама на глобалното сътрудничество: съдействие в изпълнение на плана на ООН за устойчиво развитие до 2030 г., справяне с възникващите трудности в хуманитарната сфера като настоящата пандемия, безкористно подпомагане на развиващите се страни от Азия, Африка и Латинска Америка и ред други актуални теми от дневния ред на човечеството. В бялата книга Пекин подчертава дебело, че в своята работа КНР се ръководи преди всичко от идеята за изграждане на общност на споделена съдба за всички народи от петте континента и изпълването й с нови реални стъпки в житейската практика.

Петър Герасимов

Pressgroup DnesСофия, 1301, ул. „Позитано“ 20, тел.: +3592 944 1026, +359 87 830 9893, Имейл: kitai.dnes@abv.bg, Уебсайт: www.kitajdnes.com • ИЗДАТЕЛ: Проф. Светлана ШАРЕНКОВА - Управител на РА Евромедия ООД, тел.: +3592 943 4664 • РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ: Председател: проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ, тел.: + 3592 944 1020 • РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: Главен редактор: Петър ГЕРАСИМОВ; Отговорен секретар: Бони НЕМСКИ; Редактори: Любомир МИХАЙЛОВ, Красимира ИВАНОВА; Репортер: Галина ТОНЕВА; Предпечат: Мая ПЕТРОВА • РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: тел. +3592 944 1026 • РЕКЛАМА: тел.: +3592 944 1026, kitai.dnes@abv.bg • Рекламите и обявите се заплащат авансово по банкова сметка или в брой • БАНКОВА СМЕТКА: Райфайзенбанк АД, София, ул. Н. Гогол 18-20, IBAN: BG39RZBB91551060382418, Банков код BIC RZBBBGSF, РА Евромедия ООД • СЧЕТОВОДСТВО, КАСА: тел.:+3592 944 1026 • ПЕЧАТ: Алианс Медиапринт • Използвани са материали на агенция „СИНХУА “ и CRI.
           ©2021 Китай днес