Драконовият танц стана част
от обучението в основно
училище в село Луоман,
провинция Гуейджоу

От редактора

С внимание към климатичните проблеми

Тази година се навършват три десетилетия от приемането на Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации за изменението на климата. Като членки на ООН петте държави от международния формат БРИКС (Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка) - обемащ почти половината население на Земята, винаги са се отнасяли със загриженост и отговорност към сериозните климатични промени, плод на все по-мащабната човешка и стопанска активност, застрашаващи в някои аспекти близкото ни бъдеще. През 2022 г. Китай е ротационен председател на БРИКС и в качеството си на такъв проведе видео среща за справянето с климатичните промени, в която участваха представители на всички страни членки. Приета бе и съвместна декларация за засилване на сътрудничеството в сферата на климата. В нейния текст ясно и категорично се декларира, че „всички страни трябва да спазват целите и принципите на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата, както и Парижкото споразумение". Освен това прави впечатление и единодушното становище, изразено в декларацията, че развитите държави трябва да повишат ефективността на мерките си за намаляването на вредните газови емисии и да изпълняват поетите ангажименти, както и да уважават правото за социо-икономически напредък на развиващите се държави и техните политики. Китайският министър на екологията и опазването на околната среда Хуан Жунциу заяви, че „Китай винаги е обръщал голямо внимание на климатичните промени и предприема активно мерки за намаляването на вредните емисии, подобряването на енергийната структура и взима участие в глобалното управление на климата". В сътрудничество с БРИКС, огромната азиатска държава е готова да положи още повече усилия за справянето с климатичните промени, подчерта министърът. Една рационална, ясна и хуманна позиция на Китай, не само като член на „петорката" от БРИКС, но и като страна от милиардното семейство на хората от планетата, за които най-добра перспектива във всички отношения е споделеното бъдеще.

Петър ГЕРАСИМОВ

Четири епизода от поредицата "Аз говоря за историята на Комунистическата партия на Китай" - дело на младите дипломати от посолството на Китайската Народна Република в България.

Pressgroup DnesСофия, 1301, ул. „Позитано“ 20, тел.: +3592 944 1026, +359 87 830 9893, Имейл: kitai.dnes@abv.bg, Уебсайт: www.kitajdnes.com • ИЗДАТЕЛ: Проф. Светлана ШАРЕНКОВА - Управител на РА Евромедия ООД, тел.: +3592 943 4664 • РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ: Председател: проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ, тел.: + 3592 944 1020 • РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: Главен редактор: Петър ГЕРАСИМОВ; Отговорен секретар: Бони НЕМСКИ; Редактори: Любомир МИХАЙЛОВ, Красимира ИВАНОВА; Репортер: Галина ТОНЕВА; Предпечат: Мая ПЕТРОВА • РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: тел. +3592 944 1026 • РЕКЛАМА: тел.: +3592 944 1026, kitai.dnes@abv.bg • Рекламите и обявите се заплащат авансово по банкова сметка или в брой • БАНКОВА СМЕТКА: Райфайзенбанк АД, София, ул. Н. Гогол 18-20, IBAN: BG39RZBB91551060382418, Банков код BIC RZBBBGSF, РА Евромедия ООД • СЧЕТОВОДСТВО, КАСА: тел.:+3592 944 1026 • ПЕЧАТ: Алианс Медиапринт • Използвани са материали на агенция „СИНХУА “ и CRI.