Настъпи термина
Сяосюе или Малък сняг

От редактора

Съвместното развитие - основа за сътрудничеството

В края на ноември в Пекин бе публикуван забележителен документ - Бяла книга „Сътрудничество между Китай и Африка в новата епоха". Една своеобразна равносметка на дългите години двустранно обща работа, на постиженията - винаги с реални, обективни ползи както за народите от африканския континент, така и за Китай. Съществен раздел в официалния документ е посветен на борбата в периода на пандемията. И тук Бялата книга сочи достатъчно убедителни примери за взаимопомощ - в първите месеци след избухването на новата зараза, в един особено труден и драматичен момент за Китай, няколко страни от Африка, макар и не много богати, са дарявали средства и противоепидемични материали на Поднебесната. На свой ред, след като овладя ситуацията, Китай подаде ръка на „черния" континент и предостави над 200 млн. ваксини на африканските държави. Бялата книга акцентира и върху друг важен момент - успешната дейност на базата на инициативата „Един пояс, един път", като голямата азиатска държава съдейства на ред африкански страни да модернизират и реално да подобрят своята инфраструктура. На ново равнище са поставени над 10 хиляди км железни пътища, около 100 хиляди км шосейна мрежа, построени са хиляда моста и др. Това са неоспорими факти. Това са дела, които са от взаимен интерес и народите на Африка разбират и високо оценяват този факт. И никаква зла сила не може да се изправи пред широкия път на двустранното, взаимноизгодно сътрудничество, превръщащо се в трайно приятелство.

Петър ГЕРАСИМОВ

Четири епизода от поредицата "Аз говоря за историята на Комунистическата партия на Китай" - дело на младите дипломати от посолството на Китайската Народна Република в България.

Pressgroup DnesСофия, 1301, ул. „Позитано“ 20, тел.: +3592 944 1026, +359 87 830 9893, Имейл: kitai.dnes@abv.bg, Уебсайт: www.kitajdnes.com • ИЗДАТЕЛ: Проф. Светлана ШАРЕНКОВА - Управител на РА Евромедия ООД, тел.: +3592 943 4664 • РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ: Председател: проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ, тел.: + 3592 944 1020 • РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: Главен редактор: Петър ГЕРАСИМОВ; Отговорен секретар: Бони НЕМСКИ; Редактори: Любомир МИХАЙЛОВ, Красимира ИВАНОВА; Репортер: Галина ТОНЕВА; Предпечат: Мая ПЕТРОВА • РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: тел. +3592 944 1026 • РЕКЛАМА: тел.: +3592 944 1026, kitai.dnes@abv.bg • Рекламите и обявите се заплащат авансово по банкова сметка или в брой • БАНКОВА СМЕТКА: Райфайзенбанк АД, София, ул. Н. Гогол 18-20, IBAN: BG39RZBB91551060382418, Банков код BIC RZBBBGSF, РА Евромедия ООД • СЧЕТОВОДСТВО, КАСА: тел.:+3592 944 1026 • ПЕЧАТ: Алианс Медиапринт • Използвани са материали на агенция „СИНХУА “ и CRI.