Провинция
Гансу

От редактора

За каузата на човешките права

Преди дни, на 55-ата сесия на Съвета за правата на човека на ООН китайският представител Чън Сю представи резултатите от политиката на страната за защита на човешките права и позицията на Пекин по въпроса. „Китай - посочи представителят на официален Пекин - винаги е участвал активно в глобалното управление на човешките права, действа за засилване диалога и сътрудничеството в международен план и насърчава равноправното и балансирано развитие на каузата за човешките права." Наистина, нов социалистически Китай е последователен в тази насока. Следя обстановката в тази огромна държава от далечната 1978-а, когато започваха да се прилагат новаторските идеи на забележителния политик Дън Сяопин (тогава за първи път бях в КНР), които изведоха за 4 десетилетия огромната страна в най-високата глобална орбита. Председателят Дън въведе нови норми в икономическия и социален живот, различаващи се много от Сталинистката практика и теория, а дори със значителни нюанси и от теорията на Карл Маркс. „Ние сме достатъчно велики за социализъм в политиката и капитализъм в икономиката", „Да си богат, не е срамно", „Земята - на отделните земеделци", „Отвореност към света" и ред други формулировки направиха Китай това, което е днес - държава пред прага на 1-во място в световната икономика. Заплати над 11 000 долара (Да!) в компютърни стартъпи в Пекин и Тиендзин, в Хонконг и Шанхай. Над 11 милиона милионери, над 2000 милиардери (повече от Щатите). Това са едни от най-убедителните аргументи за живота на едни наистина свободни хора в свободна социоструктура. Наистина, в социалистически Китай ръководната роля е поверена главно в ръцете на ККП, но има и редица други обществени структури и организации, които действат извън нейните рамки и работят в успешен синхрон с Комунистическата партия. Пример в това отношение са известните „две сесии", които наскоро успешно завършиха работата си в Пекин и които са изразители на настроенията и гласовете на милиарди хора извън рамките на ККП. И това е напълно обяснимо, защото Компартията на огромната азиатска страна се води в действията си от триединството на каузите на мира, социо-икономическото развитие и правата на човека. В тази връзка дипломатът Чън Сю изтъкна от високата трибуна на ООН, че Китай се надява също съответните органи на ООН да засилят партньорството си в тези области. „Институциите за правата на човека при ООН - подчерта той - трябва да работят обективно и безпристрастно, за да създадат платформа за обмен на различни страни на принципа на равнопоставеност и деполитизация". Очевидно Китай е и ще бъде един от световните лидери в каузата за правата на човека и всички безпочвени и злонамерени атаки срещу Поднебесната в това отношение ще завършват безславно в стремителния поток на историята.

Петър Герасимов

Четири епизода от поредицата "Аз говоря за историята на Комунистическата партия на Китай" - дело на младите дипломати от посолството на Китайската Народна Република в България.

Pressgroup DnesСофия, 1301, ул. „Позитано“ 20, тел.: +3592 944 1026, +359 87 830 9893, Имейл: kitai.dnes@abv.bg, Уебсайт: www.kitajdnes.com • ИЗДАТЕЛ: Проф. Светлана ШАРЕНКОВА - Управител на РА Евромедия ООД, тел.: +3592 943 4664 • РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ: Председател: проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ, тел.: + 3592 944 1020 • РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: Главен редактор: Петър ГЕРАСИМОВ; Отговорен секретар: Бони НЕМСКИ; Редактори: Любомир МИХАЙЛОВ, Красимира ИВАНОВА; Репортер: Галина ТОНЕВА; Предпечат: Мая ПЕТРОВА • РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: тел. +3592 944 1026 • РЕКЛАМА: тел.: +3592 944 1026, kitai.dnes@abv.bg • Рекламите и обявите се заплащат авансово по банкова сметка или в брой • БАНКОВА СМЕТКА: Райфайзенбанк АД, София, ул. Н. Гогол 18-20, IBAN: BG39RZBB91551060382418, Банков код BIC RZBBBGSF, РА Евромедия ООД • СЧЕТОВОДСТВО, КАСА: тел.:+3592 944 1026 • ПЕЧАТ: Алианс Медиапринт • Използвани са материали на агенция „СИНХУА “ и CRI.