ТАЙШАН
една от Петте велики планини

От редактора

Историческият рекорд

Въпреки епидемията и последвалите икономически затруднения, Китай е решен да приключи борбата с бедността до края на тази година - една от главните стратегически цели на правителството. Един поглед назад: през 1978 г. в страната има 750 млн. бедни, в 2018-та те вече са само 16.6 млн. Удивителен резултат постигнат само за четири десетилетия. Исторически рекорд регистриран в аналите на ООН. Къде е ключът към това удивително постижение? Отговорът е ясен: последователни целеви мерки и съобразяване с местните условия и възможности. Един прост пример: Уан Дзинган от бедното село Чушан, провинция Хънан, намира работа във фабрика за цигулки в Пекин. След три години е опитен майстор и започва да привлича свои съселяни на работа. Кметството на Чушан, впечатлено от успеха на своя съселянин, издейства целево финансиране за строеж на цех за инструменти: днес там се изработват 400 хиляди цигулки годишно на стойност 600 млн. юана (около 100 млн. долара), а заетите в производството са 2600 местни жители. По този начин и хората от това селище преодоляват бедността. Към тази история трябва да прибавим още един щрих: дисциплината, упоритостта и огромното трудолюбие на обикновените китайци. По този начин системните усилия на администрацията, съчетани с традиционни черти от характера на обикновените хора, дават онази чудесна сплав, гарантираща победният финал на борбата с бедността в Китай.

Петър Герасимов

Pressgroup DnesСофия, 1301, ул. „Позитано“ 20, тел.: +3592 944 1026, +359 87 830 9893, Имейл: kitai.dnes@abv.bg, Уебсайт: www.kitajdnes.com • ИЗДАТЕЛ: Проф. Светлана ШАРЕНКОВА - Управител на РА Евромедия ООД, тел.: +3592 943 4664 • РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ: Председател: проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ, тел.: + 3592 944 1020 • РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: Главен редактор: Петър ГЕРАСИМОВ; Отговорен секретар: Бони НЕМСКИ; Редактори: Любомир МИХАЙЛОВ, Красимира ИВАНОВА; Репортер: Галина ТОНЕВА; Предпечат: Мая ПЕТРОВА • РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: тел. +3592 944 1026 • РЕКЛАМА: тел.: +3592 944 1026, kitai.dnes@abv.bg • Рекламите и обявите се заплащат авансово по банкова сметка или в брой • БАНКОВА СМЕТКА: Райфайзенбанк АД, София, ул. Н. Гогол 18-20, IBAN: BG39RZBB91551060382418, Банков код BIC RZBBBGSF, РА Евромедия ООД • СЧЕТОВОДСТВО, КАСА: тел.:+3592 944 1026 • ПЕЧАТ: Алианс Медиапринт • Използвани са материали на агенция „СИНХУА “ и CRI.
           ©2020 Китай днес