Хонцун - селото,
уловено в китайската
живописна картина

От редактора

Да разбереш Китай

Изминали са по-малко от седем десетилетия от края на Втората световна война, период в който сред другите новости е и „прощъпулникът" на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на Щатите. И тогава, запитан от пресата „Какво знаете за Китай?", новоназначеният „главен шпионин" Алън Дълес откровено-заядливо отговаря: „Аз нищо не знам, но ме успокоява, че и председателят Мао също не знае всичко за тази страна..." Днес, 70 години по-късно, този въпрос би предизвикал много и разнообразни отговори, а думите „не знам" биха опозорили всеки политик, да не говорим за военни или разузнавачи. А един от най-ясните отговори е на френски професор заявил: „Китай не е нация, а цяла цивилизация!". Тези размисли, предизвика у мен, откритата наскоро в град Гуанджоу международна конференция „Да разберем Китай", анализираща историческите промени в огромната азиатска страна за последните сто години. „Ключът за разбирането на Китай - подчерта в приветствието си до форума председателят Си Дзинпин - е разбирането на модернизацията в китайски стил." Основни моменти в неговото послание бяха, че сега страната върви към „всеобхватно изграждане на модерна държава в китайски стил и към реализация на великото национално възраждане", както и това, че „Китай полага усилия за създаването на общност на споделена съдба, чрез което свързва своето бъдеще с това на цялото човечество" - в името на общ просперитет. Тези формулировки в момента, когато КНР заема все по-уверено лидерското място в световната икономика и е основен двигател на мира и социалния напредък в света, са достатъчно ясни за всеки трезвомислещ човек.

Петър Герасимов

Четири епизода от поредицата "Аз говоря за историята на Комунистическата партия на Китай" - дело на младите дипломати от посолството на Китайската Народна Република в България.

Pressgroup DnesСофия, 1301, ул. „Позитано“ 20, тел.: +3592 944 1026, +359 87 830 9893, Имейл: kitai.dnes@abv.bg, Уебсайт: www.kitajdnes.com • ИЗДАТЕЛ: Проф. Светлана ШАРЕНКОВА - Управител на РА Евромедия ООД, тел.: +3592 943 4664 • РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ: Председател: проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ, тел.: + 3592 944 1020 • РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: Главен редактор: Петър ГЕРАСИМОВ; Отговорен секретар: Бони НЕМСКИ; Редактори: Любомир МИХАЙЛОВ, Красимира ИВАНОВА; Репортер: Галина ТОНЕВА; Предпечат: Мая ПЕТРОВА • РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: тел. +3592 944 1026 • РЕКЛАМА: тел.: +3592 944 1026, kitai.dnes@abv.bg • Рекламите и обявите се заплащат авансово по банкова сметка или в брой • БАНКОВА СМЕТКА: Райфайзенбанк АД, София, ул. Н. Гогол 18-20, IBAN: BG39RZBB91551060382418, Банков код BIC RZBBBGSF, РА Евромедия ООД • СЧЕТОВОДСТВО, КАСА: тел.:+3592 944 1026 • ПЕЧАТ: Алианс Медиапринт • Използвани са материали на агенция „СИНХУА “ и CRI.