До 2026 г. 10,25 млрд. устройства ще са свързани с интернет на нещата

Секторът на Интернет на нещата (IoT) в Китай се очаква да покаже силен ръст през следващите години, като броят на устройствата, свързани с него, ще достигне близо 10,25 милиарда до 2026 г. Сегментът на потреблението ще бъде с най-голям дял от тези връзки, като интелигентните жилища и носимите устройства ще продължават да са основните двигатели на растежа. Броят на потребителските връзки с интернет на нещата се очаква да бъде приблизително 5,98 милиарда до 2026 г., тези в индустрията - около 300 милиона и в обществените съоръжения - 2,2 милиарда, се казва още в доклада. От IDC прогнозират също двуцифрен ръст на свързаността с интернет на нещата в секторите на здравеопазването и образованието. Китай работи активно за развитието на своята цифрова инфраструктура, представена от 5G, Интернет на нещата, облачни изчисления и индустриален интернет, като целта е до 2025 г. тя да бъде на едно от първите места в света като капацитет и качество. Страната предприема редица стъпки за ускоряване интегрирането в различни сектори на интернет на нещата и други информационни технологии от ново поколение.

Още от броя