Новото споразумение за свободна търговия между Китай и Сърбия ускорява икономическото сътрудничество

По време на посещението на председателя на КНР Си Дзинпин в Сърбия беше постигнат нов напредък за китайско-сръбското споразумение за свободна търговия. Наскоро китайската страна обяви, че след съвместните усилия на двете страни, споразумението официално ще влезе в сила на 1 юли тази година. Китайско-сръбското споразумение за свободна търговия е значимо по две причини. От регионална гледна точка, то е първото такова споразумение между Китай и страна от Централна и Източна Европа. От историческа гледна точка, времето от началото на преговорите до влизането му в сила е по-малко от година и половина - изключителна рядкост за подобни споразумения, подписани от Китай. Това подчертава значимостта и динамиката на китайско-сръбското сътрудничество, показвайки готовността на двете страни за развитие на бързо и ефективно икономическо партньорство. Лиу Дзуокуей, заместник-директор на Института за европейски изследвания на Китайската академия за социални науки, заяви в интервю, че китайско-сръбското споразумение за свободна търговия напредва безпроблемно, демонстрирайки силната воля и ангажираност на двете страни. Благодарение на стратегическото ръководство на лидерите на двете страни, резултатите напълно подчертават високата степен на политическо взаимно доверие между Китай и Сърбия, гарантирайки и благоприятни бъдещи резултати и за двата народа. След влизането в сила на споразумението, двете страни ще отменят митата за 90% от данъчните позиции, пояснява представител на Международния отдел на Министерството на търговията на Китай. От него тях над 60% от данъчните позиции ще бъдат премахнати веднага след влизането в сила на споразумението. Делът на вноса за целите на окончателното прилагане на нулеви тарифи от двете страни достигна приблизително 95%. По-специално сръбската страна ще определи нулеви тарифи за автомобили, фотоволтаични модули, литиеви батерии, комуникационни съоръжения, машини и оборудване, огнеупорни материали и някои селскостопански и водни продукти, към които Китай е насочен. Тарифите за свързани продукти постепенно ще се понижат от сегашните 5% -20% до нула. От своя страна Китай ще определи нулеви тарифи за генератори, електродвигатели, гуми, говеждо месо, вино, ядки и т. н., към които се фокусира сръбската страна. Това означава, че в бъдеще китайският износ на висококачествени стоки като автомобили, фотоволтаични модули и литиеви батерии за Сърбия ще бъде допълнително разширен, а основният износ на Сърбия като говеждо, вино и ядки също ще дойде на китайския пазар на по-добри цени. „Това е печеливша сделка и за двете страни и отваря нови възможности за икономически растеж и търговски обмен, укрепвайки връзките между Китай и Сърбия“, каза Лиу Дзуокуей. Освен това Китай и Сърбия също са поели правно обвързващи задължения помежду си в рамките на споразумението, включително правила за произход, митнически процедури и улесняване на търговията, санитарни и фитосанитарни мерки, технически стандарти и други аспекти. Това ще осигури по-стабилна и прозрачна бизнес среда за предприятията от двете страни, като насърчи сътрудничеството и улесни търговията. Допълнително, споразумението ще създаде по-благоприятни условия за инвестиции и ще стимулира икономическия растеж, като премахне бариерите и намали търговските разходи. Така, Китай и Сърбия ще могат да реализират пълния потенциал на своето икономическо партньорство, засилвайки двустранните връзки и насърчавайки дългосрочно развитие. Представител на Министерството на търговията заяви, че насърчаването на либерализацията и опростяването на търговските процедури между Китай и Сърбия допринася за значително разширяване на двустранната търговия. Този процес също така стимулира развитието на инвестиционното сътрудничество и интеграцията на производствените вериги между двете страни. По-ефективното използване на техните сравнителни предимства води до съвместно повишаване на международната конкурентоспособност. В крайна сметка, тези усилия укрепват икономическите връзки и създават нови възможности за растеж и иновации. В допълнение към двустранното икономическо и търговско сътрудничество, съвместното изграждане на инициативата „Един пояс, един път“ също ще се възползва от влизането в сила на китайско-сръбското споразумение за свободна търговия. Лиу Дзуокуей добавя, че Сърбия е важен партньор на Китай в тази инициатива. Поради това, влизането в сила на споразумението ще направи търговските връзки между двете страни по-надеждни. Освен това, то ще повиши качеството на икономическото и търговското сътрудничество на ниво институционални договорености, създавайки по-солидна основа за бъдещо развитие.

Още от броя