Над 364 милиона души в Китай са използвали здравни услуги по интернет

Към юни е имало в Китай над 364 милиона потребители на интернет здравни услуги, според доклад, публикуван от Китайската академия за изследвания на киберпространството, представен на проведената в град Уджън Световна интернет конференция (WIC). Интернет покритието в селските райони на Китай възлиза на 60,5% и около 68 000 хора с увреждания са успели да бъдат наети чрез интернет средно на година, което показва, че цифровите технологии играят все по-голяма роля в ежедневието на хората. Те също така са помогнали за иновациите на културни ресурси, тъй като повече от 200 облачни платформи за публична култура са били създадени към края на 2022 г., с 1504 терабайта онлайн ресурси, покриващи различни форми на изкуство, според доклада. Китай допринася за подобряването на глобалните дигитални обществени услуги и активно осъществява международно сътрудничество за намаляване на бедността, базирано на интернет, като опитът в това отношение се споделя чрез платформи като Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.

Още от броя